lukeaksesi lehdessä julkaistut artikkelit
Kirjaudu jäsentunnuksilla
17.11.2020 Uutiset

Ilmailuliitto pitää tiettyjä ilmailun viranomaismaksuja korkeina

Ilmailuliitto pitää  maksusuoriteluonnoksessa mainittua ilma-alusten rekisterissäpitomaksua korkeana ja koulutusorganisaation maksua suhteettoman suurena. Liiton näkemys on, että lentokelpoisuuden valvontamaksu pitää poistaa tarpeettomana. Liiton mielestä ilmailun kustannusten tulee alentua viranomaisen työmäärän muutoksen mukaan. Tiedot käyvät ilmi Ilmailuliiton 16.11.2020 antamasta lausunnosta, jonka aiheena oli liikennettä koskevat maksulliset suoritteet. Liikenne ja viestintäministeriö on tehnyt asetusluonnoksen Liikenne- ja viestintäviraston liikennettä koskevien maksullisista suoritteista annetun asetuksen liitteen muuttamisesta.

 

Tutustu Ilmailuliiton edunvalvontaan

Tutustu Ilmailuliiton antamiin lausuntoihin