09.11.2020 Tiedotteet

Ilmailuliitosta transponerialueita tulisi pienentää

Ilmailuliiton näkemys on, että  transponderialueita  tulisi pienentää eikä kasvattaa, koska kaupallisen ilmakuljetuksen liikennemäärät ovat hiipuneet merkittävästi ja pitkäaikaisesti. Transponderialue TMZ  (transponder mandatoryzone) on alue, jolla toimittaessa ilma-aluksessa on oltava käytössä SSR-toisiotutkavastain.  Asia käy ilmi Ilmailuliiton Traficomille antamasta lausunnosta, joka koskee ilmatilamuutoksia AIRAC (Aeronautical information regulation and control) voimaantulopäivämäärälle 22.4.2021. Ilmailuliitto ottaa lausunnossa kantaa esitykseen uusiksi transponderivyöhykkeiksi  Oulun, Turun ja Vaasan  lentokenttien  valvotussa ilmatilassa (CTR / TMA). Transponderi-vaatimus on tutkittava ja ratkaistava laajempana kokonaisuutena, kuten on ollut tarkoituskin, ei yksittäisiä alueita erillisenä perustamalla.

 

Ilmailuliitto katsoo, että vuoden 2021 muutosten suunnittelun yhteydessä esiin noussut, olemassa olevien erilaisten, kerroksittaisten ilmatilan varauslohkojen tarkastelu ja selkeyttäminen tulee toteuttaa ennen vuoden 2022 muutosten määräaikaa.

 

Lisäksi liitto tuo esiin huolen Puolustusvoimien ilmatilan käytön alueellisesta kasvusta. Uusi ilmiö on toiminnan laajeneminen harrasteilmailuyhteisön ylläpitämien, valvomattomien lentopaikkojen ylle ja ympärille.  Vain osa näistä suunnitelluista ilmatilamuutoksista on koordinoitu paikallisten toimijoiden kanssa ennakkoon. Ilmailuliitto pitää kuitenkin vuoden 2021 ilmatilamuutoksia pääosin ennakkovalmistelun mukaisina ja että ne parantavat ilmatilan käytettävyyttä erityisesti yläilmatilassa.