29.09.2020 Uutiset

Ilmailuliitto antoi Traficomille lausunnon UAS-suojavyöhykkeistä

Kuvassa on vranomaisen ehdottama lentopaikan UAS-suojavyöhyke. Kuva helikopterilentopaikkojen suojavyöhykkeestä löytyy uutisen linkeistä.

Uutista on täydennetty 29.9. kello 15.13.

 

 

Ilmailuliitto esittää lausunnossaan Traficomille, että kaikille valvomattomille lentopaikoille tulee perustaa viranomaisen ehdotuksen mukainen, miehittämättömän ilmailun kieltävä UAS-suojavyöhyke.

 

Merkittävä määrä nykyisistä lennokkien lennätyspaikoista sijaitsee valvomattomilla lentopaikoilla tai niiden välittömässä läheisyydessä. Nämä lennätyspaikat tullaan muuttamaan erillisellä hakemuksella uuden sääntelyn mukaisiksi UAS-salliviksi vyöhykkeiksi. 29.9. liitto täydensi antamaansa lausuntoa lisälausunnolla, jonka mukaan kaikilla valvomattomien lentopaikkojen pitäjillä tulee olla mahdollisuus sallia ja sopia paikallisesti miehittämättömään ilmailuun liittyvistä järjestelyistä ja menetelmistä lentopaikan UAS-suojavyöhykkeellä.

 

Ilmailuliitto katsoo, että Jyväskylän ja Utin lähialueilla vallitseva, lajin harrastamista estävä määräystulkinta tulee ratkaista toiminnan sallivaksi tämän muutosprosessin yhteydessä.

 

Tiedot käyvät ilmi Ilmailuliiton lausunnosta valvomattomien lentopaikkojen UAS-suojavyöhykkeiden perustamisesta. Kyseessä on ennakkovalmistelu, joka liittyy valvomattomien lentopaikkojen lentoturvallisuuteen ja eri lajien toimintaedellytyksiin niillä. Lausuntoon liittyy kuvat  UAS-ilmatilavyöhykkeestä lentopaikalle ja  UAS-ilmatilavyöhykkeestä helikopterilentopaikalle sekä  Räyskälä-Säätiön hakemus UAS-ilmatilavyöhykkeen perustamisesta Räyskälän lentopaikalle

 

Tutustu Ilmailuliiton edunvalvontaan ja aiempiin lausuntoihin.