lukeaksesi lehdessä julkaistut artikkelit
Kirjaudu jäsentunnuksilla
23.09.2020 Tiedotteet

Hallituksen päätöksiä 20.9.2020

Ilmailuliiton hallituksen kokouksessa 20.9.2020 hallitus mm:

merkitsi tiedoksi, että:

  • Pj Hyvönen ja tmj Latikka ovat osallistuneet Osmo Jalovaaran lentokapteenin arvonimen myöntämisjuhlaan 19.8.2020 Kalastajatorpalla Helsingissä.
  • Tmj Latikka on osallistunut Olympiakomitean toiminnanjohtajien aamuinfoon 19.8.2020.
  • Tmj Latikka on osallistunut Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry:n Häirintä suomalaisessa kilpaurheilussa -tutkimuksen tulosten julkistamistilaisuuteen 8.9.2020.
  • Tmj Latikka on osallistunut Olympiakomitean toiminnanjohtajien aamuinfoon 9.9.2020.
  • Tmj Latikka on osallistunut Urheilutyönantajat ry:n järjestämään työaikakoulutukseen 10.9.2020.
  • Ilmailuliiton toimisto on pitänyt TYHY-päivän 11.9.2020 Porvoossa ja tutustunut lennokki- ja droneharrastukseen sekä Porvoon Ilmailukerhon toimintaan.

Lisäksi hallitus teki mm. seuraavat päätökset:

Hallitus merkitsi tiedoksi, että Ilmailuliiton Ilmatilatyöryhmä (SITR) on kokouksessaan 1.9.2020 kutsunut työryhmään jäseneksi Petri Kantolan. Kantola on Lennokkitoimikunnan (LeT) puheenjohtaja.

Hallitus merkitsi tiedoksi, että Ilmailuliitto on 1.9.2020 nimennyt liikenne- ja viestintäministeriön Digi-ilmailun kehittäminen -työryhmään jäseneksi Janne Vasaman ja varajäseneksi Pekka Aakon. Työryhmän työn tavoitteena on tuottaa digi-ilmailun tilannekuva valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman (Liikenne 12) laadinnan tausta-aineistoksi.

Hallitus merkitsi tiedoksi, että Ilmailuliiton edunvalvonta-asiantuntija Juha Silvennoinen osallistuu liikenne- ja viestintäministeriön matalalentoverkoston ohjausryhmän kokoukseen 5.10.2020.

Hallitus keskusteli Nummelan lentokenttäalueen kaavoitustilanteesta ja päätti pyytää riippumattomalta kiinteistönvälittäjältä hinta-arvion liiton omistamasta kiinteistöstä ko. alueella sekä lähettää kaavoitustilanteesta lausunnon Vihdin kunnalle.

Hallitus keskusteli Caruna Oy:n aikeesta vetää maakaapeli liiton omistaman kiinteistön halki Nummelan lentokenttä alueella ja päätti hankkia asiasta lisäselvityksiä.

Hallitus keskusteli Suomen Olympiakomitea ry:n hallitusvalinnoista. Olympiakomitean uusi hallitus valitaan Olympiakomitean syyskokouksessa 21.11.2020.

Hallitus käsitteli liiton hallitukselle jätettyä esitystä, ettei liiton syyskokoukselle tuotaisi sääntömuutosta, joka mahdollistaisi yleisilmailun lisäämisen liiton sääntöihin.

Hallitus päätti lähettää pj Hyvösen edustamaan Ilmailuliittoa Hyvinkään lentokenttä 80 vuotta -tilaisuuteen 3.10.2020.

Hallitus merkitsi tiedoksi Suomen Urheiluilmailuopisto Oy:n taloustilanteen ja operatiivisen katsauksen.

Hallitus merkitsi tiedoksi Suomen Ilmailunäytös Oy:n taloustilanteen ja operatiivisen katsauksen.

Hallitus merkitsi tiedoksi liiton talousseurannan.

Hallitus keskusteli liiton vuoden 2021 toimintasuunnitelman ja talousarvion linjauksista.

Hallitus merkitsi tiedoksi, että toiminnanjohtaja on palkannut toimisto- ja jäsensihteerin sijaiseksi matkailun liikkeenjohdon restonomi Essi Salmen.

Hallitus päätti, että pj Hyvönen osallistuu 25.9.2020 Helsinki-Vantaan lentoaseman slot koordinaatiokomitean vuosikokoukseen Ilmailuliiton edustajana.

Hallitus päätti kokoontua seuraavan kerran 3.10.2020 klo 10:00.