lukeaksesi lehdessä julkaistut artikkelit
Kirjaudu jäsentunnuksilla
10.09.2020 Uutiset

Ilmailuliitto: Miehittämättömän ilmailun ilmatilavarauksia myönnettävä hyvin harkiten Kiikalaan

Ilmailuliitto antoi Traficomille 7.9. lausunnon tilapäisen vaara-alueen EFD634 KIIKALA perustamisesta. Liitto toteaa, että ilmatilan varauspyyntöön liittyvä toiminta tapahtuu Kiikalan lentopaikalla ja sen välittömässä läheisyydessä. Lentopaikka on suosittu matkalentämisen kohde eri ilma-alusluokilla lähiseudun muilta lentopaikoilta Räyskälästä, Oripäästä, Nummelasta, Hyvinkäältä ja Malmilta.

 

Lausuntopyynnössä mainittu UAV on nopeasti liikkuva suihkumoottorilennokki, jonka operointi edellyttää lentomenetelmien, yhteydenpitomenetelmien ja tiedottamisen suunnittelua ennakolta, jotka tulee olla kuvattuna varauspyynnössä.

 

Ilmailuliiton saamien tietojen mukaan ennakkokoordinointia ei ole tehty varsinaisten käyttäjien, esimerkiksi Salon Seudun Ilmailijoiden kanssa tai naapurilentokeskusten toiminnan huomioimiseksi.

 

Lentotoiminta Kiikalan lentopaikalla on vilkastunut nopeasti toimijoiden siirryttyä pois Malmilta muun muassa Nummelaan. Malmin toiminnan aikanaan päättyessä on nähtävissä merkittävä lentotoiminnan määrän kasvu sekä paikallisena lentokoulutuksena että matkalentokohteena muille ympäristön kentille. Muun muassa Kiikalan lentopaikkaa on kunnostettu valtion rahoituksella vilkastuvan toiminnan tarpeita varten.

 

Ilmailuliitto katsoo, että miehittämättömän ilmailun ilmatilavarauksia tulee myöntää hyvin harkiten Kiikalaan ja sen välittömään läheisyyteen. Varaukset tulee myöntää vain tilapäisinä ja lyhytaikaisina, jotta eri ilmailulajien yhteensovittamisen ongelmiin tai jopa esteisiin pystytään reagoimaan nopeasti.  Ennen luvan myöntämistä viranomaisen on edellytettävä etukäteen tehtyä paikallisten lentomenetelmien valmistelua sekä muiden toimijoiden tiedottamista. Ilmailuliitto katsoo, että kaikki ilmailun muodot ovat tervetulleita lentopaikoille, mutta ne on sovittava paikallisten toimijoiden kanssa lentoturvallisuuden ylläpitämiseksi.