lukeaksesi lehdessä julkaistut artikkelit
Kirjaudu jäsentunnuksilla
08.09.2020 Uutiset

Seksuaalinen häirintä on urheilussa yleistä

Selvitys häirinnästä kilpaurheilussa valmistui

 

Seksuaalinen ja sukupuolinen häirintä on urheilussa yleistä, mutta ei sen yleisempää kuin muuallakaan yhteiskunnassa. Häirintä kytkeytyy urheilussa kulttuurisiin rakenteisiin, kuten sukupuolten väliseen epätasa-arvoon ja vähemmistöjen asemaan.  Häiritsevä puhe kohdistuu naisten ja vähemmistöjen lisäksi myös miehiin. Tiedot käyvät ilmi Suomen urheilun eettisen keskuksen SUEK ry:n 8.9.2020 julkaisemasta Häirintä suomalaisessa kilpaurheilussa -raportista.

 

SUEK  toteutti kyselyn vuoden vaihteessa 2019 – 2020, koska haluttiin saada tietää ovatko urheilijat kokeneet tai havainneet seksuaalista tai sukupuoleen perustuvaa häirintää urheilussa. Kysely lähti 48 lajiliiton 160 000:lle yli 16-vuotiaalle urheilijalle, joista 9018 vastasi. Näin laaja tutkimushanke seksuaalisesta ja sukupuoleen perustuvasta häirinnästä urheilussa on ensimmäinen laatuaan Suomessa ja kokoluokaltaan myös kansainvälisesti merkittävä.

 

Ilmailuliittoon kuuluvista, 887:stä FAI-kilpailulisenssin omaavista henkilöistä kyselyyn vastasi 41. SUEK ei julkaise erikseen niiden lajiliittojen tuloksia, joista vastasi alle sata henkeä. Voidaan kuitenkin todeta, että myös ilmailun parissa tapahtuu häirintää. Ilmailijoiden vastaukset ovat mukana koko tutkimuksen tuloksissa.

 

Sanallinen häirintä yleistä

Seksuaalinen häirintä voi ilmetä monin tavoin aina epäasiallisesta seksuaalissävytteisestä puheesta fyysisen koskemattomuuden loukkaamiseen. Tutkimuksen mukaan seksuaalisen häirinnän muodoista yleisintä on häiritsevä puhe.

 

Kaikista vastaajista seksuaalista häirintää oli kokenut noin joka neljäs (26 prosenttia). Naisista seksuaalista häirintää oli kokenut lähes joka kolmas (32 prosenttia) ja miehistä lähes joka viides (19 prosenttia). Naiset olivat kokeneet sukupuolista häirintää (23 prosenttia) selvästi enemmän kuin miehet (kolme prosenttia). Naiset olivat myös havainneet seksuaalista tai sukupuolista häirintää (26 prosenttia) miehiä useammin (12 prosenttia).

 

Nuoret kokevat vanhempia urheilijoita enemmän seksuaalista häirintää. Sukupuolisen häirinnän kokemisen todennäköisyys oli miehillä matalaa iästä huolimatta. Sukupuolisen häirinnän kokeminen oli vähemmistöryhmistä todennäköisintä vammaisvähemmistöön kuuluneilla naisilla. Häirinnän yleisyys vaihteli urheilulajeittain.

 

Häirintä ei ole hyväksyttävää

Urheilujärjestöt ovat viime vuosien aikana tehneet yhä enemmän häirinnän vastaista työtä. Urheiluyhteisön yhteinen vastuullisuusohjelma ottaa vahvasti kantaa turvallisen urheilun puolesta. Et ole yksin -palvelu on hyvä esimerkki urheilujärjestöjen välisestä yhteistyöstä häirinnän kitkemiseksi. Aiheesta järjestetään myös koulutuksia.  Tehdystä työstä huolimatta 59 prosenttia kyselyyn vastanneista ei osannut sanoa, onko heidän lajiliittonsa puuttunut häirintään tai tehnyt töitä sen ehkäisemiseksi urheilussa.

 

Ilmailuliitto suhtautuu vakavasti kaikkeen harraste- ja urheiluilmailun parissa mahdollisesti tapahtuvaan seksuaaliseen tai sukupuolesta johtuvaan häirintään sekä muuhun häirintään. Ilmailuliitto vahvistaa yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa liitto-, kerho- ja jäsentasolla. Ilmailuliiton tavoite on, että urheilu- ja harrasteilmailun pariin tuleva kokee olevansa tervetullut riippumatta iästään, sukupuolestaan, etnisestä taustastaan, maailmankatsomuksesta tai fyysisistä ominaisuuksistaan. Liiton yhdenvertaisuustyöhön voi tutusta internet-sivuilla.

 

Urheiluyhteisön työkaluja häirinnän kitkemiseksi

 

Lisätietoja

Timo Latikka

toiminnanjohtaja

Suomen Ilmailuliitto ry

040 579 1817

timo.latikka@ilmailuliitto.fi