lukeaksesi lehdessä julkaistut artikkelit
Kirjaudu jäsentunnuksilla
02.09.2020 Uutiset

Ilmailuliitto mukaan liikenne- ja viestintäministeriön Digi-ilmailun -työryhmään

Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut työryhmän tutkimaan digitaalisen tiedon hyödyntämistä ilmailun kehittämisessä. Suomen Ilmailuliitto on nimittänyt työryhmän jäseniksi Janne Vasaman ja Pekka Aakon. Vasamalla on pitkä ilmailutausta ja erityistuntemus sähköisestä ilmailusta. Aakko on yleisilmailija ja digitaalisen tekniikan pioneeri mm. pelialalta.

 

Näen eritäin oleellisena, että ilmailua katsotaan tällä tavalla kokonaisuutena Suomen liikennejärjestelmässä huomioiden myös pienilmailu. Suomessa on investoitu pienlentokenttäinfraan aikanaan, mutta valtio ei ole ylläpitänyt niitä. Niiden hoidosta ja ylläpitämisestä on vastattu pitkälti ilmailijoiden talkootyönä. Odotamme tältä hankkeelta tärkeitä ja suuria tuloksia, sanoo Suomen Ilmailuliiton puheenjohtaja Timo Hyvönen.

Digi-ilmailuna tarkastellaan sellaista ilmailua, joka haastaa perinteistä vakiintunutta liikenneilmailua, kuten kaupalliset reittiliikenteen matkustaja- ja tavarakuljetukset. Tämä kattaa mm. digitaalisen tiedon hyödyntämiseen perustuvan lentokoulutuksen, harrasteilmailun, droonien lennättämisen, valvonta- ja pelastustoiminnan mukaan lukien metsäpalonsammutuksen, maa- ja metsätalouskäytön (esim. lannoitus, myrkytys), lentotaksitoiminnan, uudenlaiset liikkumispalvelut, yritysilmailun, ambulanssilennot jne.

 

Finavian 21 lentoaseman lisäksi Suomessa on mm. Seinäjoen, Lappeenrannan ja Mikkelin kaupunkien ylläpitämät lentoasemat ja noin 60 valvomatonta virallista lentopaikkaa, joita voidaan hyödyntää digi-ilmailussa. Valvomattomat lentokentät ovat olleet aina Suomen Ilmailuliitolle erittäin tärkeitä, sillä suuri osa harrasteilmailusta keskittyy niille.

 

Työryhmä tuottaa digi-ilmailun tilannekuvan valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman (Liikenne 12) tausta-aineistoksi. Työryhmä arvioi digi-ilmailun laajuutta ja muotoja, taloudellista merkitystä, liiketoiminnan rakennetta sekä lentoasemapalvelujen käyttöä. Lisäksi arvioidaan Finavian lentoasemaverkoston ulkopuolisten lentoasemien merkitystä mm. aluetalouden ja alueellisen saavutettavuuden turvaamisessa sekä kansainvälisiä kokemuksia digi-ilmailusta. Myös toimintaympäristön muutosten ja teknisen kehityksen vaikutuksia digi-ilmailuun ja niiden palvelutarpeisiin arvioidaan.

 

”Innovaatiot tulevat innokkaista ihmisistä

ja sitä nämä harrastajat ovat.”

 

Työryhmä tutkii erityisesti, onko perinteisen kenttätarjonnan rinnalle aikaansaatavissa palvelutasoltaan ”kevyempi” kenttäverkosto digi-ilmailun tarpeita varten. Ilmailuliiton jäsenistön kannalta tämä kenttäverkosto on erityisen tärkeä.

 

Kuilu kaupallisen liikenteen ja pienilmailun välillä on ollut liian suuri. Näiden tulee täydentää ei estää toisiaan. Nykyisessä maailman tilanteessa Suomen tulee etsiä ja löytää uusia innovatiivisia liikennemuotoja ja tässä tekniikan murroksessa pienilmailu voi olla avain. Innovaatiot tulevat innokkaista ihmisistä ja sitä nämä harrastajat ovat. Ja sitä kautta ilmailuliitto haluaa tuoda oman vahvan panoksensa Suomen digi-ilmailun kehitykseen, sanoo Hyvönen.