19.08.2020 Tiedotteet

Ilmailuliitto antoi lausunnon kansallista lentokoulutusta koskevasta ilmailumääräyksestä

Ilmailuliitto antoi Traficomille lausunnon kansallista lentokoulutusta koskevasta ilmailumääräyksestä TRG M1-7.  Liitto haluaa, että Traficom määrittelee, miten voidaan todeta, että koulutustoimintaa harjoittavalla organisaatiolla on taloudelliset edellytykset toiminnan harjoittamiseen.

 

Ilmailuliitto  ehdottaa muutosta peruslentokoulutuksessa olevan oppilaan koulutusaikaan ilmassa. Liiton näkemys on, että peruslentokoulutuksessa oppilaan koulutusaika saa olla enintään kaksi tuntia ilma-aikaa yhden vuorokauden aikana, ja enintään neljä tuntia silloin, kun koululennot ovat koulutusohjelman mukaisia matkalentoja.  Liitto perustelee muutosehdotusta sillä, että Suomessa on alueita, joilla kaksi tuntia ei riitä matkalentovaatimuksien täyttämiseksi, ellei anneta oikeutta myöntää lisälentoaikaa harkinnan perusteella.

 

Liitto ehdottaa myös, että lennonopettajien kertauskoulutuksen aihepiireihin lisätään ihmisen suorituskyky ja rajoitukset. Tätä taitoa opettaja tarvitsee arvioidakseen omaa ja oppilaansa vireystilaa.

 

Liiton näkemys on, että koulutusorganisaation on kurssin päätyttyä varmistuttava, että koulutusohjelman mukainen koulutustavoite on saavutettu sekä annettava oppilaalle suositus lentokokeeseen ja huolehdittava hänen osallistumisestaan siihen lupakirjan, kelpuutuksen tai oikeuden saamiseksi.

 

Näihin ja muihin Ilmailuliiton kyseistä määräystä koskeviin kommentteihin voi tutustua TRG M1-7 -ilmailumääräyksen kommenttitaulukosta.

 

Tutustu liiton tekemään edunvalvontaan ja antamiin lausuntoihin.