14.08.2020 Tiedotteet

Ilmailuliiton lausunto: Suunniteltu ilmatilavaraus ylettyy liian lähelle Euran lentopaikkaa

Ilmailuliitto antoi  Traficomin pyynnöstä lausunnon  ilmatilan varauspyynnöstä EFD632 Säkylä. Liitto toteaa, että ilmatilavarauksen toteuttamisajankohta on suunniteltu vilkkaimman harrasteilmailun sesongin ulkopuolelle ja sen aiheuttamat rajoitukset ovat muulle ilmailulle siten vähäisempiä.

 

Suunniteltu ilmatilavaraus ylettyy liian lähelle Euran lentopaikkaa (EFEU), sen laskukierrosalueelle ja on siten lentoturvallisuusriski. Ilmatilavarauksen lentotoimintaa ja ilmatilaa ei ole koordinoitu paikallisten toimijoiden kanssa ja on myös siltä osin ristiriidassa ilmailumääräyksen OPS M1-32 kanssa. Varauspyyntöön liitetty kartta on hyvin huonolaatuinen, eikä siitä käy ilmi Euran lentopaikan läheisyys.

 

Ilmailuliitto toteaa, että edellä mainitut havainnot, ristiriidat sekä riskit on poistettavissa ilmatilavarauksen laatijan ennakkokoordinaatiolla paikallisten toimijoiden kanssa. Viranomaisen tulee viipymättä ottaa käyttöön ilmatilavarauspyyntöjen laatimista varten kaikkien käyttäjäryhmien käytettävissä oleva, ilmailutiedot sisältä sähköinen kartta-alusta.

 

Ilmailumääräyksen OPS M1-32 vaatimukset lentopaikkojen läheisyydessä tulee täyttyä kaikkien UAV-toimijoiden osalta lentoturvallisuuden ylläpitämiseksi. Varauksen toimijalla tulee olla valmius ja kyky toiminnan aikaiseen koordinaation muiden ilmatilan käyttäjien kanssa ilmailu-VHF-taajuudella.

 

Tutustu liiton edunvalvontaan ja muihin lausuntoihin.