18.06.2020 Uutiset

Suomessa tarvitaan kansallista ilmailua ja ilmailijoita lähellä olevaa turvallisuustyötä

Onnettomuustutkintakeskus on julkaissut tutkintaselostukset ultrakevyiden lentokoneiden onnettomuuksista Tampere-Pirkkalan lentoasemalla 31.7.2019 sekä Euran lentopaikalla 8.9.2019 ja antanut suosituksia Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille. Ilmailuliitto on omassa lausunnossaan todennut mm., että kansallinen toiminta tulee säilyttää.

– Kansallinen ilmailu pitää pystyä säilyttämään. Jatkossakin tarvitaan edullinen tapa päästä mukaan ilmailuharrastuksen pariin, sanoo Ilmailuliiton Experimental- ja ultrakevyttoimikunnan puheenjohtaja Jorma Sucksdorff.

Ilmailuharrastukseen moottorikoneilla (UL-koneet) voi ja tulee olla nykyisen kaltainen kevennetty ja taloudellisesti edullisempi vaihtoehto. Tämän toiminnan tulee kuitenkin tapahtua turvallisuudesta tinkimättä. Tarvittaessa vaadittavia koulutusohjelmia ja lennonopettajien kertauskoulutuksen sisältöä on päivitettävä ja ultrakeveiden koneiden massakorotukset on otettava huomioon eroavaisuuskoulutuksessa.

– Kansallisen säännöstön epäkohtia on myös helppo korjata, toisin kuin EU-sääntöjen, sanoo Sucksdorff, voimme nyt huomioida Suomen sääolosuhteet ja koulutuksen joustavan jatkumisen.

– Liitto on keskustellut useita kertoja Trafin ja Traficomin aikana erilaisten analyysi- ja turvallisuustoiminnan tehtävien siirtämisestä joko suoraan liittoon tai liiton suorittamiksi viranomaisen apuna. Tällöin toiminta olisi lähellä ilmailijoita. Tämä työ vaatii kuitenkin resursseja, joita Ilmailuliitolla ei ole ollut vuoden 2012 jälkeen. Käytännössä keskustelu on aina päättynyt siihen, ettei tällaista taloudellista resurssia ole löytynyt. Liitto sinänsä pystyy olemaan joustava ja ketterä asiantuntijaorganisaatio, jonka toiminta mielletään ilmailijoilta ilmailijoille tapahtuvaksi, sanoo Ilmailuliiton toiminnanjohtaja Timo Latikka.

OTKES:n julkaiseman tiedotteen mukaan harrasteilmailun turvallisuusprojektin tuloksena luodussa ”Harrasteilmailun turvallisuustyön toimintamallissa” vastuu turvallisuudesta on siirretty ilmailuyhteisölle, mutta työlle ei ole varattu riittäviä taloudellisia, henkilö- eikä osaamisresursseja. Työtä ei ole selkeästi jaettu ja valtuutettu eri toimijoille.

Ilmailuliitto pitää hyvänä ilmailuviranomaisen kanssa tehtyä yhteistyötä, mutta on samalla valmis viemään harrasteilmailun turvallisuustyötä eteenpäin. Lausunnossaan Ilmailuliitto mainitsee, että liitto on jo tehnyt merkittävästi ja nousujohteisesti turvallisuustyötä koko ilmailuyhteisön turvallisuuden lisäämiseksi.

– Mikäli Ilmailuliitto saa tähän työhön tarvittavat resurssit ja pystyy vahvistamaan liiton asiantuntijahenkilökuntaa, voidaan turvallisuustyötä viedä eteenpäin. Tällä hetkellä työ on pitkälti kiinni Ilmailuliiton vapaaehtoisten mahdollisuudesta käyttää omaa aikaansa.  Arvostan erittäin korkealle kaikkia niitä liiton toimijoita, jotka antavat tähän oman panoksensa. Turvallisuustyössä tämä ei kuitenkaan ole paras mahdollinen ratkaisu, Latikka sanoo.

Tutkintaselostuksessa OTKES suosittaa, että Liikenne- ja viestintävirasto Traficom:

• muokkaa ilmailumääräystä TRG M1-7 siten, että lento-oppilaalle annettava lentokoulutus ei mahdollista liian pitkiä lentokoulutuspäiviä.

• yhdessä Suomen Ilmailuliiton ja muiden harrasteilmailun toimijoiden kanssa kehittää koulutustoiminnan laadun varmistusta ja turvallisuuden hallintaa siten, että sovitut koulutuksen vaatimukset täyttyvät kaikissa kansallisen koulutusluvan organisaatioissa.

• yhdenmukaistaa ultrakevytlentämisen koulutusvaatimukset vastaamaan EASA:n LAPL-koulutusvaatimuksia.

• yhdessä harrasteilmailun toimijoiden kanssa selkeyttää turvallisuustyön työnjaon, sekä sen, kuinka työhön taataan riittävät taloudelliset, osaamis- ja henkilöresurssit.

 

Lue Ilmailuliiton OTKES:lle Euran ultrakevyen lentokoneen onnettomuuden tutkintaselostusluonnoksesta antama lausunto alla olevasta linkistä.

 

Ilmailuliiton lausunto OTKES:n tutkintaselostusluonnoksesta L2019-06

EUT:n lausunto liitolle

OTKES tutkintaseloste L2019-06 (Eura)

OTKES tutkintaseloste L2019-05 (Tampere-Pirkkala)

Suomen Ilmailuliiton tukisäätiön uutinen: Harrasteilmailun turvallisuutta lisätään 16 000 euron tuella