29.05.2020 Tiedotteet

Koronaepidemia siirtää lennokkimääräysten käyttöönottoa

Kuva Heikki Tammisaari Porvoon Ilmailukerho ry

Uusien lennokkitoimintaan vaikuttavien ilmailumääräysten käyttöönotto siirtyy erittäin todennäköisesti vuodenvaihteeseen. Samalla siirtyvät harrastajien rekisteröityminen ja koulutusvaatimukset. Asiasta keskusteltiin 27.5.2020 Ilmailuliiton ja Traficomin neuvottelussa.

 

EU komissio harkitsee EU droneasetuksen käyttöönoton siirtämistä koronaepidemian takia, ja siirtyminen tarkoittaa lennokkitoiminnan jatkamista Suomessa nykyisen OPS M1-32 ilmailumääräyksen mukaisesti.

 

Uusien määräysten käyttöönottoon liittyvää valmistelua kuitenkin jatketaan niin Ilmailuliiton kuin Traficomin puolesta. Erityisesti UAS-alueiden toimilupien soveltamista harrastustoiminnassa selvitetään nyt tarkemmin ja Ilmailuliitto laatii asiasta esityksen Traficomin käsiteltäväksi. Lisäksi kokouksessa keskusteltiin monista muista määräyksen soveltamisen yksityiskohdista.

 

Yhteistyön tavoitteena on sopia järkevistä ja hyvät toimintaedellytykset mahdollistavista pelisäännöistä järjestäytyneessä lennokkiharrastuksessa. Määräysasioiden käsittelyä jatketaan yhteistyössä viranomaisten kanssa uudelleen kesäkuun lopussa. 

 

Lisätietoja

Petri Kantola
Lennokkitoimikunta

lennokkimaarays@ilmailuliitto.fi

www.lennokkimaarays.ilmailuliitto.fi