lukeaksesi lehdessä julkaistut artikkelit
Kirjaudu jäsentunnuksilla
27.05.2020 Uutiset

Uudistettu polttoaineiden jakeluasetus on nyt voimassa

Polttoaineiden jakeluasetus on uudistettu ja nyt voimassa.  Asetus koskee varsinaisesti jakeluasemia, joiden koko on yli 10 m3, mutta ilmailun polttoainejakelu on lisätty soveltamisalaan koosta riippumatta.

 

Yleisesti voidaan todeta, että:

  • Vaikutus olemassa oleviin säiliöihin on vähäinen vuoteen 2023 asti.
  • Uuden asetuksen ympäristövaatimukset on huomioitava, kun olemassa olevaa jakeluasemaa muutetaan tai korjataan.
  • Jakeluaseman rakenteiden ympäristövaatimuksien mukaisuutta on arvioitava ja tarkastettava, kun asema sijaitsee tärkeällä pohjavesialueella ja / tai sillä on jo ympäristölupa.
  • Yksikerrossäilöissä suoja-allas on oltava paikallaan ja tarkoituksen mukainen.
  • 10 m3 raja lasketaan fyysisesti samassa pisteessä olevista säiliöistä. Esimerkiksi eri käyttäjäryhmien omat säiliöt eri puolella lentopaikkaa ovat jokainen erillinen oma jakeluasemansa.
  • Kunta on muuttunut luvan antajasta asetuksessa tarkoitetun rekisteri-ilmoituksen vastaan ottajaksi/ rekisterin pitäjäksi.

 

Lisätietoja:

Muistio

Valtioneuvoston asetus