lukeaksesi lehdessä julkaistut artikkelit
Kirjaudu jäsentunnuksilla
15.05.2020 Tiedotteet

Hallituksen päätöksiä 14.5.2020

Ilmailuliiton hallituksen kokouksessa 14.5.2020 hallitus mm:

merkitsi tiedoksi, että

  • tmj Latikka on 22.4.2020 osallistunut Olympiakomitean toiminnanjohtajien aamuinfoon
  • lajivaliokunnan kokous 1/2020 on pidetty 28.4.2020 Teams-kokouksena
  • hallitus on pitänyt iltakoulun 29.4.2020 Teams-kokouksena
  • FAI:n puheenjohtaja Robert Henderson on lähettänyt ”Puheenjohtajan ajatuksia 29. huhtikuuta 2020” kirjeen
  • FAI on 30.4.2020 välittänyt jäsenilleen kansainvälisen olympiakomitean puheenjohtajan Thomas Bachin kirjeen
  • tmj Latikka on 6.5.2020 osallistunut Olympiakomitean toiminnanjohtajien ylimääräiseen aamuinfoon
  • pj Hyvönen on 8.5.2020 keskustellut alustavasti Microsoftin Nordic-markkinoinnin kanssa mahdollisesta yhteistyöstä Flight Simulator 2020 lanseerauksen yhteydessä
  • toimisto tekee jäsenkyselyt liiton luonnollisille jäsenille ja varsinaisille jäsenille 25.-31.5.2020.

Lisäksi hallitus teki mm. seuraavat päätökset:

Hallitus päätti kutsua liiton sääntömääräisen kevätkokouksen koolle lauantaina 13.6.2020 klo 12. Kokous järjestetään Suomen Ilmailumuseolla ja kokoukseen voi osallistua etäyhteydellä. Hallitus suosittelee, että kokoukseen osallistutaan ensisijaisesti etäyhteydellä. Kokoukseen osallistumisen edellytyksenä on ilmoittautuminen kevätkokoukseen viimeistään torstaina 9.6.2020 klo 12:00 mennessä.

Hallitus päätti, että etäosallistumisen mahdollistava sääntömuutos ja äänestys- ja vaalijärjestys tuodaan päätettäväksi syyskokoukselle 2020.

Hallitus päätti aloittaa SIL 2025 -strategiatyön.

Hallitus päätti lähettää pj Hyvösen edustamaan liittoa Pyhtää Fly in -tapahtumaan 6.6.2020.

Hallitus päätti kehottaa kerhoja täydentämään ja päivittämään jäsenlistansa liitolle. Toimisto lähettää kehotuksen ja ohjeistuksen päivitystavasta kerhoille.

Hallitus merkitsi tiedoksi Suomen Urheiluilmailuopisto Oy:n taloustilanteen ja operatiivisen katsauksen.

Hallitus merkitsi tiedoksi Suomen Ilmailunäytös Oy:n taloustilanteen ja operatiivisen katsauksen.

Hallitus merkitsi tiedoksi liiton talousseurannan.

Hallitus hyväksyi Tampereen Lentokerho ry:n Ilmailuliiton sääntöjen 4.2.a-kohdan mukaiseksi varsinaiseksi jäseneksi.

Hallitus päätti kokoontua seuraavan kerran 13.6.2020 klo 10:00. Hallituksen jäsen voi osallistua kokoukseen oman harkintansa mukaan saapumalla kokouspaikalle (Ilmailumuseo) tai etäyhteydellä.