13.05.2020 Uutiset

Traficom muutti Ilmailuliiton esityksestä laskuvarjohyppytoimintaa koskevaa ilmailumääräystä

Liikenne- ja viestintävirasto antoi 12.5.2020  muutetun laskuvarjohyppytoimintaa koskevan ilmailumääräyksen OPS M6-1. Määräys tuli voimaan 13.5.2020. Määräykseen tehdyt muutokset perustuvat Suomen Ilmailuliiton esityksiin.

 

Muutokset koskevat varavarjon ja valjaiden 20 vuoden käyttöikärajan poistoa, varavarjon pakkausjakson pidentämistä kuudesta kuukaudesta 12 kuukauteen sekä päävarjon vaaditun avautumiskorkeuden korotusta tandemhypyillä nykyisestä 1000 metristä 1200 metriin.

 

Lisäksi Traficom muuttaa Ilmailuliiton esityksestä  vuonna 2017 tehdyn  määräysmuutoksen perustelumuistioon kirjattua tulkintaa. Sen mukaan määräyskohdan 3.2 mukainen, itsenäisiä hyppääjiä koskeva poikkeusmahdollisuus laskeutumisalueen näkyvissä olemisesta uloshyppyhetkellä ei koskisi tandemoppilaita niin, että poikkeuksen tulkitaan jatkossa kattavan myös tandemhypyt. Tulkinnan muutos perustuu siihen, että hypyn turvallisuudesta vastaava tandemhyppymestari on erittäin kokenut, itsenäinen hyppääjä.

 

OPS M6-1