04.05.2020 Uutiset

Yhdistykset voivat hakea tukea korona-haittojen lieventämiseksi

Kuva: Heikki Tammisaari, Porvoon Ilmailukerho ry

Koronapandemia on vaikeuttanut paikallisten liikunta- ja urheiluseurojen sekä liikunnan koulutuskeskusten toimintaa. Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee koronatilanteessa näitä organisaatioita erityisavustuksilla.

 

Avustuksen tavoitteena on lievittää koronaviruspandemian seurauksena aiheutuneita taloudellisia menetyksiä ja turvata järjestöjen toimintakykyä poikkeustilanteessa. Avustusta voidaan hakea liikunta- ja urheiluseurojen yleishyödyllisen toiminnan alijäämään, joka aiheutuu koronaviruksen vaikutuksista hakijan toimintaan 1.3−31.5.2020 välisenä aikana. Avustukset on tarkoitettu oikeuskelpoisille rekisteröidyille yhdistyksille. Avustusta haetaan opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Hakuaika alkaa 30.4.2020 ja päättyy 14.5.2020 kello 16.15.

 

Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote

Covid-19 pandemia-avustukset liikunta- ja urheiluseuroille (erityisavustus)

 

Lisätietoja:

ylitarkastaja Hannu Tolonen, 0295 330 314, hannu.tolonen@minedu.fi

ylitarkastaja Mari Miettinen, 0295 330 093, mari.miettinen@minedu.fi