04.05.2020 Tiedotteet

Ilmailuliitto kommentoi Traficomille omistajahuoltajanoikeuksia ja kansallisen huoltajaoikeuden muuntamismenettelyä

Suomen Ilmailuliitto antoi 30.4. lisälausunnon  Traficomille harrastemekaanikon lupakirjamääräyksen ja sen tulkinnan valmisteluun. Ilmailuliitto kommentoi kahta määräyksen tulkintaa koskevaa seikkaa, jotka koskevat laajennettuja omistajahuoltajanoikeuksia ja kansallisen huoltajaoikeuden muuntamismenettelyä.

 

Traficom vastaa Ilmailuliitolle kirjeellä, jossa se muun muassa toteaa: Traficom pyrkii hyödyntämään ”Miukun listaa” huoltotodisteen antajan oikeuksien todentamiseen, mikäli henkilön tiedot löytyvät listalta. AIR M1-5 kohdan 19.5 ja 19.6 siirtymäsäännöksien mukaisesti tietyissä tapauksissa oikeuden todentamiseen riittää 1.1.2013 edeltävältä ajalta annettu huoltotodiste. Oikeuksien todentaminen on kuitenkin hakijan velvoite.”

 

Tutustu Ilmailuliiton edunvalvontatyöhön.