27.03.2020 Tiedotteet

Verkkosivusto uusista lennokkimääräyksistä

Kuva: Heikki Tammisaari, Porvoon Ilmailukerho ry

Suomessa siirrytään 1.7.2020  alkaen vaiheittain uusien lennokkimääräysten piiriin. Lennokkitoimikunta on koostanut verkkosivuston http://lennokkimaarays.ilmailuliitto.fi, jossa opastetaan harrastajia ja kerhoja uusien määräysten vaikutuksista. Uudet määräykset perustuvat pitkälle EU-asetukseen, joka tulee käyttöön koko EU:n alueella.

 

Muutos koskettaa erityisesti kerhojen toimintaa. Ilmailuliitto on aktiivisesti tukemassa jäsenkerhojaan prosessin eri vaiheissa. Sivustolla annetaan ohjeita lennokkikerhoille, kuinka toimia eri vaiheissa, jotta uusien määräysten käyttöönotto ja poikkeuslupien hakeminen olisi helppoa. Lisäksi sivuilla kerrotaan paljon hyödyllistä yleistietoa määräysten sisällöstä.

 

Sivuston on kehittänyt ja sitä ylläpitää Lennokkitoimikunta, joka koostuu pitkän kokemuksen omaavista harrastajista. Toimikunta ja Ilmailuliiton edunvalvonta-asiantuntija käyvät yhdessä aktiivista vuoropuhelua viranomaisten kanssa määräysten sisällöstä ja soveltamisesta. Näin voidaan varmistaa harrastustoiminnalle hyvät ja turvalliset puitteet.

 

Uusien määräysten käyttöönotto Suomessa on yli kahden vuoden projekti. Ensimmäisessä vaiheessa on tärkeintä saada jokaiseen lennokkikerhoon yhteys ja kerätä toiminnasta ajantasaiset tiedot Ilmailuliittoon. Sivustolla kerrotaan yhteydenotosta tarkemmin. Jatkossa sivuille julkaistaan lisää toimintaohjeita sekä käytännön tukimateriaalia aiheesta.

 

Lisätietoja

Petri Kantola
Lennokkitoimikunta

kantola.pete@gmail.com