09.03.2020 Tiedotteet

Ilmailuliitto ja Traficom neuvottelivat lennokkiharrastuksen edellytyksistä

Ilmailuliiton ja Traficomin välisissä neuvotteluissa 5.3.2020 sovittiin  pelisäännöistä, joilla varmistetaan tulevaisuudessa järjestäytyneen lennokkiharrastuksen edellytykset Suomessa. Lisäksi  liitto sai viranomaiselta paljon tarkennuksia siihen, miten EASA-määräykset  vaikuttavat  kansallisesti.

 

Suomessa siirrytään uusien määräysten mukaisiin rajoituksiin 1.7.2020 alkaen. Lennokkikerhot saavat kuitenkin poikkeusluvan jatkaa toimintaansa vanhan OPS M1-32 -määräyksen mukaan koko siirtymäajan eli 1.7.2022 saakka. Lennokkien lennätyspaikat tullaan määrittelemään jo tänä vuonna UAS-ilmatilavyöhykkeiksi, jotka antavat kerhoille ja harrastajille vapauksia määräyksistä merkityillä alueilla. Uudistus parantaa myös yleisilmailun turvallisuutta.

 

Ilmailuliiton lennokkitoimikunta tiedottaa, ohjeistaa ja tukee jäsenkerhoja sekä yksittäisiä harrastajia konkreettisissa toimenpiteissä uusien määräyksien mukaiseen toimintaan siirryttäessä.  Käytännössä ennen 1.7.2020 kerhojen yhdistysasioiden, kuten rekisteröinnin, sääntöjen ja jäsenrekisterin, tulee olla kunnossa sekä harrastajat rekisteröitävä Traficomiin. Ilmailuliitto hoitaa keskitetysti nykyisten ja uusien lennätyspaikkojen UAS-lupaprosessia.

 

Ilmailuliitto on sopinut jatkavansa yhteistyötä viranomaisten kanssa myös muiden siirtymäajan jälkeisten määräysten valmistelusta. Tavoitteena on varmistaa järjestäytyneelle lennokkien harrastustoiminnalle hyvät ja turvalliset toimintaedellytykset tulevaisuudessa.

 

Lisätietoja

Lennokkitoimikunta Petri Kantola kantola.pete@gmail.com

 

Ilmailuliitto, edunvalvonta-asiantuntija Juha Silvennoinen  juha.silvennoinen@ilmailuliitto.fi