lukeaksesi lehdessä julkaistut artikkelit
Kirjaudu jäsentunnuksilla
23.01.2020 Tiedotteet

Yleisilmailu tulee huomioida liikennejärjestelmässä

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt lausuntoja valtakunnallisen liikennejärjestelmän  (Liikenne 12) vaikutusten arviointiohjelmasta. Ilmailuliiton lausunnossa todetaan, että ilmailun aseman tulee säilyä ja parantua liikennejärjestelmässä.  Perusteluina on muun muassa se, että harvaan asutussa ja pinta-alaltaan suuressa maassa ilmailua tarvitaan ihmisten ja rahdin liikkumiseen, lentoliikenteen infrastruktuurin kustannukset ovat minimaaliset tie- ja raideliikenteeseen verrattuna ja uusi teknologia, esimerkiksi sähkölentokoneet, tuovat ilmailuun uusia mahdollisuuksia.