lukeaksesi lehdessä julkaistut artikkelit
Kirjaudu jäsentunnuksilla
18.12.2019 Tiedotteet

Uudella OPS M2-10:llä määrätään lentotoiminnasta kuumailmapallolla

Liikenne- ja viestintävirasto on 17.12.2019 antanut muutetun ilmailumääräyksen OPS M2-10. Määräyksellä käytännössä kumotaan EU-sääntelyn syrjäyttämä kansallinen määräys lentotoiminnasta kuumailma- ja kaasupalloilla. Näiden lentotoimintaan sovelletaan jatkossa ilmapallojen lentotoimintaa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annettua komission asetusta 2018/395. Määräys tulee voimaan 18.12.
Uusi kansallinen määräys koskee enää vain kansallisen sääntelyn piiriin jääviä, EASA-asetuksen 2018/1139 liitteessä I tarkoitettuja ilmapalloja.

OPS M2-10, Lentotoiminta kuumailmapallolla