lukeaksesi lehdessä julkaistut artikkelit
Kirjaudu jäsentunnuksilla
20.11.2019 Uutiset

Puheenjohtajaehdokkaiden vastaukset

Ilmailuliitto valitsee syyskokouksessa 30.11. uuden puheenjohtajan. Vaalikoneeseen vastasivat  Timo Hyvönen ja Peter Tähtinen.

Timo HyvönenPeter Tähtinen
Ikä: 54
Kotipaikkakunta: Helsinki
Ikä: 60
Kotipaikkakunta: Jyväskylä
Kuka olet?
Aktiivinen yleis- ja harrasteilmailija Helsingin Tapanilasta. Synnyin Kuhmossa, jossa ilmailu alkoi isän mukana
kentällä. Tartun toimeen ja saan asioita aikaan positiivisesti Olen konepaja-DI ja olen työskennellyt aina IT-alalla.
Nykyisin konsultoin johtamista ja IT-organisoitumista.
Kuka olet?
IT- ja ilmailualan yrittäjä, isoisä, ilmailijan isä, ilmailija.
Kerro mitä kokemusta sinulla on ilmailusta?
Olen ilmaillut aina, nyt kotikenttiäni ovat Malmi, Hyvinkää ja Kuhmo. Pienenä tein lennokeita ja pienoismalleja, olin
jo 60-l lopulla vintturissa auttamassa ja lensin 1. lupakirjani (GPL) Rautavaaralla 1981. Sittemmin olen lentänyt
MGPL ja UPL (2009) ja LAPL(A) 2014. Olen toiminut aktiivina mm. Kuhmon, Hyvinkään ja Mäntsälän IK:ssa ja
tietenkin Malmi-jutuissa. Tiimaa on kertynyt n. 1300 h.
Kerro mitä kokemusta sinulla on ilmailusta?
CPL(A)/ATPL, FI(A), IRI. Moottorikoneilla 7.300 tuntia 35 maata, n 250 kenttää. 40 vuotta.
Ilmailuyrittäjä: 90-luvulla (Tikka-Beacon Oy, liikelentoyritys ja lentokoulu). FinnComm Airlinesin osakas.
IT-yrityksemme corporate pilot. SIL hallituksen jäsenenä vuodesta 2012, 2 kautta varapuheenjohtajana.
Vastuullinen johtaja Suomen Urheiluilmailuopisto. Ilmailutoimittaja, kolumnisti.
Mitä ilmailulajia sinä edustat?
Olen purje-, ultra-, experimental- ja moottorilentäjä ja olen ajanut lennokki- ja simutoimintaa käyntiin
kotikerhoissani. SIL:ssä edustan kaikkia lajeja. Ilmailun pitää olla turvallista ja riemukasta!
Mitä ilmailulajia sinä edustat?
Oma harrastelajini on moottorilento.
Lennän nykyisin vuodessa muutaman sata tuntia sekä omia että koululentoja, sekä kotimaassa että ulkomailla.
Miksi haet Suomen Ilmailuliiton hallituksen puheenjohtajaksi?
Haluan edistää Suomen ilmailukentän yhtenäisyyttä, meitä on niin vähän että yhteistyö on välttämätöntä. SIL on
tärkeä edunvalvoja ja haluan nostaa pienilmailun yhä paremmin myös valtion agendalle. Haluan edistää ilmailua
iloisena, yhteisöllisenä asiana - siihen voin itse vaikuttaa puhiksena.
Miksi haet Suomen Ilmailuliiton hallituksen puheenjohtajaksi?
SIL tarvitsee kokeneen johtajan, joka vie sen uudelle vuosisadalle.
Olen vahvasti sitoutunut SIL:iin ja ollut kehittämässä sitä jo 8 vuotta. Tunnen Liiton ja koen sen johtamisen
tärkeäksi ja merkitykselliseksi tehtäväksi.
Mitä muita hallituspaikkoja/luottamustehtäviä sinulla on?
Malmin lentoaseman ystävät ry:n puheenjohtaja
Kuhmon ilmailukerhon fly in -koordinaattori ja tiedottaja
Helsinki-Malmi fly in johto
Tapanilan urheilutalosäätiön hallintoneuvoston jäsen.
Mitä muita hallituspaikkoja/luottamustehtäviä sinulla on?
Tärkeimmät:
1. Hpj, vastuullinen johtaja Suomen Urheiluilmailuopisto Oy
2. Hpj SF-Caravan Keski-Suomi Ry
3. Toiminnan tarkastaja (aiemmin tilintarkastaja) Keski-Suomen Ilmailijat Ry
4. Hpj: Constella Aviation Oy
5. H.jäs ja rahastonh. UUT ry
Kuinka paljon aikaasi voit käyttää Ilmailuliiton puheenjohtajan tehtävän hoitamiseen? (Tuntia viikossa)
15
Kuinka paljon aikaasi voit käyttää Ilmailuliiton puheenjohtajan tehtävän hoitamiseen? (Tuntia viikossa) 12
1. paras ominaisuuteni:
Ilmailun eri alueiden laaja tuntemus harrastelajeista regulaattoreihin, ilmailukerhoista viranomaisiin. Näillä alueilla
minulle on kertynyt laaja, toimiva verkosto joiden kanssa asioita voi edistää.
1. paras ominaisuuteni:
KOKEMUS
Vahva ja pitkä johtamiskokemus yritys- ja järjestömaailmasta. Johdan edestä päin, kannustaen ja luottaen. Hyvä
palaute henkilöjohtamisesta. Motivointikykyinen.
2. paras ominaisuuteni: *
Kyky saada asioita aikaiseksi avoimen kommunikaation avulla ja tarttumalla haasteisiin rohkeasti. Pystyn ja
uskallan selvittää hankalatkin asiat neuvotellen ja viedä porukalla asioita käytäntöön.
2. paras ominaisuuteni:
Sosiaalisuus, verkostoituminen, ilmaisutaito. Hyvät suhteet sidosryhm.
Suomi, riikinruotsi, englanti: erinomaiset kirjalliset sekä suulliset taidot.
(FAI:n pj: "Outoa tavata suomalainen joka PUH
3. paras ominaisuuteni:
Positiivinen, optimistinen, ilmailuinnokas ja hyvää keskustelua arvostava luonne, peräisin eri harrastepiireistä
mutta myös ammattijohtotehtävistä. Tulen toimeen kaikenlaisten ihmisten kanssa.
3. paras ominaisuuteni:
Niin... Sanovat minua monilahjakkuudeksi. Opin asiat nopeasti; Vahva kokemus liike-elämästä, laskentatoimesta,
juridiikasta. Innovatiivisuus ja visiointi.
Mainitse tärkeysjärjestyksessä viisi tärkeintä tehtävää, joita olet menestyksekkäästi hoitanut ilmailun järjestöissä/organisaatioissa? Perustele vastauksesi.
Tehtävä 1:
Tehokas tiedotus- ja viestintätyö yleisesti ja useissa eri kerhoissa (mm. Hyvinkään, Kuhmon, Mäntsälän IK:ssa
ja Malmin lentoas. ystävät ry:ssä). Tämä on auttanut ja aktivoinut toimintaa paljon sekä näissä yksittäisissä
kerhoissa että yleisesti esimerkin ja antamani käytännön tuen kautta.
Mainitse tärkeysjärjestyksessä viisi tärkeintä tehtävää, joita olet menestyksekkäästi hoitanut ilmailun järjestöissä/organisaatioissa? Perustele vastauksesi.
Tehtävä 1:
8 vuotta Suomen Ilmailuliiton hallituksen jäsenenä, joista 2 vuotta SIL varapuheenjohtajana.
Suomen edustaminen ja kv verkostoituminen Esim. Active FAI Members’ Presidents’ Meeting, muut FAI:n kv.
tilaisuudet, EPFU vuosikokoukset.
Tehtävä 2:
Suuren yleisön kansanliikkeen ja valtion herättäminen pienilmailuun ja ilmailun tulevaisuuteen Malmin
lentokenttätyössä: asian pitäminen julkisuudessa aktiivisen tiedottamisen avulla, syvien verkostojen
perustaminen poliittiseen maailmaan ja viranomaisiin ja hyvä vaikuttaminen päätöksentekoon.
Tehtävä 2:
Suomen Urheiluilmailuopiston, liiton tärkeimmän koulutusorganisaation, pelastaminen konkurssilta ja sen
nostaminen Suomen suurimmaksi lentokouluttajaksi - yhdessä Opiston hienon henkilöstön kanssa.
Tehtävä 3:
Ilmailijoiden yhteisten Fly in - ja experimental-tapahtumien aktivointi esimerkillä - Fly In -järjestelyt Malmilla ja
Kuhmossa. Nämä ovat saaneet lisää tapahtumia aikaan, ihmiset lentämään ja lentäjiä hyvän kuppilatiiman
ääreen. Tätä kautta lentopelkojakin on saatu poistettua (mm. vaimoni pelot).
Tehtävä 3:
Ilmailun yritystoiminta:
Taksilento ja lentokoulu Tikka-Beacon Oy, FinnComm Oy, Starnet Systems Oy (corporate flights), Constella
Aviation Oy (lentokoulu),
Tehtävä 4:
Ilmailukerhojen toiminnan aktivointi erilaisilla nuorisohankkeilla - simulaattorin perustaminen, lennokkikurssi,
nuorten lennätystapahtumat. Kerhoon onkin saatu uusia, nuoria jäseniä tätä kautta.
Tehtävä 4:
4 v vast.joht/hpj Suomen Urheiluilmailuopistossa.
Aikanani olemme verkostotuneet valtakunnalliseksi toimijaksi. Laaja yhteistyöverkosto. Infra uudistettu
ajanmukaiseksi. Henkilöstö on kasvanut. Olemme voittaneet niin rahoittajatahon, ilmailuviranomaisen kuin kentän
luottamuksen.
Tehtävä 5:
Ilmailijoiden innostaminen ja kannustaminen Ilmailun riemua -blogin (ilmailu.blogspot.com) avulla - nyt jo lähes 200
000 lukukertaa. Tämä on tuonut uusia ihmisiä lajin pariin, rohkaissut ilmailijoita uusiin ympäristöihin (esim.
lentämään ulkomaille) ja muutenkin kasvattanut ilmailun tunnettuutta.
Tehtävä 5:
Useita vuosia tilin/toiminnan tarkastajana keskisuuressa ilmailuyhdistyksessä. Tunnen
läheisestiilmailuyhdistyksen hallinnon haasteet ja laskentatoimen ja johtamisen prosessit. Olen aktiivisesti
kehittänyt prosesseja hyvällä palautteella.
Mitä Suomen Ilmailuliitto merkitsee sinulle?
Pidän liittoa kerhojen ja ilmailijoiden tärkeänä edunvalvojana, jonka viestiä kuunnellaan ja joka voi halutessaan
todella vaikuttaa maamme ilmailun mahdollisuuksiin. Liitto on ollut mukana koko ilmailu-urani, lapsena Ilmailulehden
kautta ja nyt tukena ja turvana erilaisissa ilmailuhankkeissa.
Mitä Suomen Ilmailuliitto merkitsee sinulle?
SIL on korvaamaton ilmailun valtakunnallinen kattojärjestö, sateenvarjo, jonka alle on koottu harrasteilmailun eri
lajit ja joiden etua se ilmailijoiden yhteenliittymänä ajaa sillä äänenvoimakkuudella, jonka riittävän laaja
jäsenmäärä mahdollistaa. Tämä on loppumaton prosessi.
Mitkä ovat mielestäsi Ilmailuliiton kolme suurinta haastetta tärkeysjärjestyksessä? Kerro ensin haaste ja esitä sen jälkeen perusteltu ratkaisu.
Haaste 1 / ratkaisu:
Innostuksen puute. Liitto tekee paljon hyvää työtä, siitä ei tiedetä tai sitä ei koeta henkilökohtaiseksi hyödyksi. /
Tiedotetaan ja kehitetään tätä työtä, nostetaan kaikkia hyötyjä, joita jäsenyydestä saa. Innostetaan positiivisella
esimerkillä kerhoja ja ihmisiä toimimaan . Imagotyö on tärkeää.
Mitkä ovat mielestäsi Ilmailuliiton kolme suurinta haastetta tärkeysjärjestyksessä? Kerro ensin haaste ja esitä sen jälkeen perusteltu ratkaisu.
Haaste 1 / ratkaisu:
Jäsenmäärän pieneneminen ja jäsenistön ”ukkoutuminen”
Kohdennetaan elämyspainotteinen markkinointi sinne missä nuoret ovat. SIL kasvaa kerhojen jäsenmäärän
kasvaessa.
Ongelma 2 / ratkaisu:
Jäsenmäärän lasku. Hinta/laatu koetaan huonoksi. / Kerhoille ja henkilöjäsenille pitää olla konkreettisia ilmailuym.
etuja, jotka kannustavat liittymään ja pysymään jäsenenä. Toimitaan ja viestitään avoimesti, rehellisesti ja
positiivisesti niin, että jokainen ilmailija haluaa olla liiton jäsen.
Ongelma 2 / ratkaisu:
Ilmailun edellytysten kaventuminen Suomessa
Mm. lv-palveluiden määrän ja laadun väheneminen, pa-hintojen nousu ja saatavuus, maksujen nousu,
ilmatilarajoitukset. Jne.
Yksittäinen ilmailija on koko lailla voimaton näiden edessä.
SIL Edunvalvonta, SIL edunvalvonta ja SIL edunvalvonta
Haaste 3 / ratkaisu:
Eri ilmailulajien huomiointi tasapuolisesti. Kampanjoidaan toimikuntien perustamiseksi ja aktivoimiseksi niin, että
kaikki lajit saadaan mukaan. Pakollahan se ei onnistu, mutta monesti jo mukaan pyytäminen riittää. Yksi hyvä
idea on nuorisotoimikunta, siihen olisi jo vetäjäkin olemassa.
Haaste 3 / ratkaisu:
Liiton etäisyys rivi-ilmailijoista ja toisaalta vaikeus saada uudistuvien ilmailulajien ei-perinteistä ilmailuharrastajien
joukkoa liiton jäseniksi.
Millaisena näet Ilmailuliiton kymmenen vuoden kuluttua?
Strategian mukaisesti edelleen hyvin kehittyneenä yleis- ja harrasteilmailun keskusjärjestönä joka edistää
Suomen ilmailun etua kansallisesti ja kansainvälisesti. Liiton jäsenyys on haluttu ja kerho- sekä jäsenedut ovat
merkittäviä. Liiton toiminta on aktiivista kentälläkin koko Suomessa vapaaehtoisten voimin. Liitto tarjoaa
jäsenilleen arvokasta ilmailutietoa ja -koulutusta.
Millaisena näet Ilmailuliiton kymmenen vuoden kuluttua?
Edunvalvonta- ja asiantuntijaorganisaatio, koulutuksen ja turvallisuustyön tuottaja,
FAI:n edustaja ja urheilujärjestö.
Hoitaa myös viranomaistehtäviä.
Mukana yleisilmailu.Verkostoituneempi.
Uusia lajeja, uusia palveluita. Enemmän ja erilaisia jäseniä.
Nykyistä vahvemmin mukana päätöksenteossa ja säädöstyössä.
Arvostettu ja vahva yhteiskunnallinen toimija.
Liitolla on tällä hetkellä kahdeksan lajitoimikuntaa, joissa edistetään kymmenen ilmailulajin toimintaa. Ovatko Ilmailuliiton lajit tasa-arvoisia?
Ei
Liitolla on tällä hetkellä kahdeksan lajitoimikuntaa, joissa edistetään kymmenen ilmailulajin toimintaa. Ovatko Ilmailuliiton lajit tasa-arvoisia?
Kyllä
Perustele vastauksesi.
Liiton toiminta on pitkälti vapaaehtoistyötä, jonka tärkein käytännön elin liitossa ovat toimikunnat. Valitettavasti
kaikkien lajien edustusta ei ole saatu innostettua tähän työhön, joten ne jäävät väistämättä pienemmälle
huomiolle - esim virtuaali- ja puskalentäminen ja ovat hyviä potentiaaleja.
Perustele vastauksesi.
Kaikilla tulee olla oikeus päästä harrastamaan.
Eri lajiryhmät ovat toki eri kokoisia.
Liiton resurssit ovat rajalliset ja se ajoittain jakaa niukkuutta. Tiedän että eripuraa ja epäluuloa on välillä ilmassa
siitä että "ne" saavat enemmän kjuin "me". Haluan puuttua tähän.
Miten liiton puheenjohtajana kehität lajitoimikuntien toimintaa?
Kannustamalla toimimaan, tukemalla tarpeen mukaan ja takaamalla liiton tasapuolisen tuen. Haluan varmistaa,
että liiton resurssit ovat kaikkien toimikuntien tiedossa ja tehokkaassa käytössä. Toimikunnilla on paljon hyviä
käytäntöjä,. Uskon, että voimme saada lisää ihmisiä mukaan tekemään yhteistä hyvää esim. henkilökohtaisesti
pyytämällä.
Miten liiton puheenjohtajana kehität lajitoimikuntien toimintaa?
Tehostan lajitoimikuntien ja koulutusorganisaation vuorovaikutusta jotta koulutuksen tarjonta saadaan paremmin
kysyntää ja tarvetta vastaavaksi.
Hyvä esimerkki on ultrateoriakoulutuksen nykytila ja uuden version yhteinen suunnittelutarve .
Suunnitellaan toimikunnissa lajin elämyspohjaista tarjontaa uusien potentiaalisten (elämyshakuisempien)
harrastajien saamiseksi lajien pariin.
Mikä on mielestäsi keskeisin ongelma liiton ja jäsenyhdistysten välillä?
Liittoa ei koeta omaksi eikä siitä koeta saatavan hyötyä. "Liitto ei tee mitään" on kenttätyössä osin tottakin.
Kansainvälinen edunvalvonta ei paikallisesti riitä, tarvitaan myös lähityötä.
Mikä on mielestäsi keskeisin ongelma liiton ja jäsenyhdistysten välillä?
Tiedon puute kerhossa. Se aiheuttaa epäluuloa ja haluttomuutta kuulua liittoon. Liitto koetaan etäiseksi ja että
sillä on vähän annettavaa rivi-ilmailijalle. Kerhot eivät aina kannusta SIL-jäsenyyteen.
Miten ratkaiset tämän ongelman?
Liiton pitää näkyä ja auttaa aktiivisesti kentälläkin. Toimikunnat ovat tässä avainroolissa. Liiton tarjoamat yhteiset
mallit/välineet ja näkyminen maakuntien tapahtumissa voivat auttaa paljon - esim. koulutusmateriaalien ja -mallien
tarjoaminen jäsenyhdistyksille. Haluan, että liitto on hallituksen ja toimikuntien kautta helposti lähestyttävä ja
hyötyä antava perustarkoituksensa mukaisesti.
Miten ratkaiset tämän ongelman?
Tiedon kulkua parantamalla, kiinnostavalla tiedottamisella. SIL on juuri julkaissut, mitä se "oikeasti" tekee ja mitä
se on tehnyt. Malminkin hyväksi. Mitä olemme saaneet aikaan; olemmehan olemassa juuri ”riviharrastajia
varten”.
Joukkovoimamme kasvaa vain jäsenmäärää lisäämällä.
Jäsenmäärä lisääntyy toisaalta harrastajien määrää lisäämällä, toisaalta Liiton toiminnan ”myymisellä” jäsenille.
Mikä on mielestäsi hallituksen rooli Ilmailuliiton ja jäsenyhdistysten välisten yhteyksien hoidossa?
Hallitus on kaikkien jäsenyhdistysten käytettävissä ja auttaa löytämään yhteydet eteenpäin liiton syövereihin -
toimikuntiin tai toimihenkilöihin. Hallituskin tekee vapaaehtoistyötä oman elämänsä rajoissa, mutta läsnäolo ja
viestintä tapahtumissa paikan päällä on sille luontainen rooli.
Mikä on mielestäsi hallituksen rooli Ilmailuliiton ja jäsenyhdistysten välisten yhteyksien hoidossa?
Yhdistyksillä tulee olla aina mahdollisuus kommunikoida myös suoraan hallituksen kanssa.
Vastaavasti hallituksen on syytä nykyistä aktiivisemmin informoida jäsenyhdistyksiä Liitossa tehdyistä ja tekeillä
olevista päätöksistä, hankkeista ja trendeistä. Hallituksen tulee paremmin kuunnella kenttää.
Määrittele "harrasteilmailu":
Harrasteilmailussa olet perillä kun pääset lajin pariin - kentälle, ilmaan tai talkoisiin. Harrasteilmailusta puhtaimpia
esimerkkejä ovat juuri lennokit, purjekoneet, ultrat, laskuvarjot ym. joita tehdään pääasiallisesti harrasteen ilon
takia. Kilpailutkin ovat hyvää harrasteilmailua, tosin löytyyhän sieltä jo muutamia ammattilaisiakin.
Määrittele "harrasteilmailu":
Minulle harrastusilmailu on elämyksellistä ja useimmiten myös yhteisöllistä, ei-kaupallista ilmailutoimintaa, jota
harrastetaan useimmiten vapaa-aikana - taidon kehittämiseksi ja merkityksellisten kokemusten, positiivisten
elämysten ja onnistumisen kokemusten saamiseksi.
Määrittele "yleisilmailu":
Laventaisin liiton fokusta myös yleisilmailuun, jolla käsitän ilmatien käyttämistä liikkumiseen tai muuhun
yksityiseen tarkoitukseen. Rajaus on häilyvä, mutta yleisilmailu antaa jo terminä selkeästi paremman ja
vakavamman kuvan asiasta kuin harraste tai "hupi-ilmailu", jota verottaja jostain syystä käyttää. Olen tehnyt
liitolle aloitteen mm. km-korvausten järkeistämistä oman koneensa käyttäjille.
Määrittele "yleisilmailu":
YLEISilmailu, GA, sisältää hyödyn tai kaupallisuuden ulottuvuuden: lentävää laitetta käytetään muuhunkin
tarkoitukseen kuin huviksi. Vaikkapa työmatkaan tai lentotyöhön. Joskus GA tarkoittaa myös kaupallisia lentoja
pienillä koneilla. Vrt. "GA Apron" lentokentillä.
Yleisilmailu sijoittuu minun käsitteistössäni kaupallisen liikenne/liikelentotoiminnan ja harrasteilmailun
välimaastoon.
Ilmailuliiton tulee olla enemmän harrasteilmailujärjestö kuin urheiluilmailujärjestö. Perustele vastauksesi:
Pienempi osa jäsenistöstä on ilmaurheilijoita, joten ison fokuksen tulee olla kerhojen ja enemmistön
edunvalvonnassa. Urheilupuolella menestystä on tullut hyvin, ja resursointia sinne pitää hankkia myös
varsinaisten urheiluliittojen kautta. Urheilijoita tarvitaan aina lajin näkyvyyden takaamiseksi.
Ilmailuliiton tulee olla enemmän harrasteilmailujärjestö kuin urheiluilmailujärjestö. Perustele vastauksesi:
Ilmailuharrastuksen pariin saadaan uusia jäseniä ennen kaikkea kouluttamalla "kadun miehiä". Tämä on se liiton
perusprosessi, jonka tulee olla koko ajan hyvässä kunnossa. Siksi koen, että Liiton tulisi olla ENEMMÄN harraste- kuin urheilujärjestö - toimien niin kasvualustana myös
urheilulle.
Ilmailuliiton tarkoitus on sääntöjensä mukaan edistää urheilu- ja harrasteilmailua. Miten ymmärrät tämän?
Liitto varmistaa, että mahdollisuudet pysyvät Suomessa ja että niillä on arvoisensa asema kokonaisuudessa.
Liitto takaa kerhojen edustajana, että ilmatilaa, lentokenttiä, määräyksiä ym. kehitettäessä ne otetaan huomioon.
Liiton pitää varmistaa kansallisten kisojen toteutuminen ja kv-edustus.
Ilmailuliiton tarkoitus on sääntöjensä mukaan edistää urheilu- ja harrasteilmailua. Miten ymmärrät tämän?
Liitto luo ilmailulle edellytyksiä koulutuksella ja edunvalvonnalla, olemalla harrastajien julkisivu; vakavasti otettava
neuvotteluosapuoli, jota arvostetaan ja kunnioitetaan. Emme ole emmekä halua olla protesti- tai valittajaliike vaan
arvostettu liitto, jolla on pysyvä paikka päättäjien pöydässä.
Tulisiko liiton sääntöihin lisätä yleisilmailun edistäminen?
Kyllä
Tulisiko liiton sääntöihin lisätä yleisilmailun edistäminen?
Kyllä
Miten tämä muuttaisi liiton toimintaa? (Talous, toimintamuodot, valtionapu, yms. asiat huomioiden.) *
Jäsenmäärän kasvu parantaisi taloutta ja toimikuntiin saataisiin lisää resursseja. Valtionapujen hakeminen ja
kohdentaminen tulee tutkia ja varmistaa, ettei esim. harrasteilmailua kouluttavien yhtiöiden mukaan tulo vaaranna
niitä. Imagovaikutus olisi positiivinen, painoarvo neuvottelijana kasvaisi.
Miten tämä muuttaisi liiton toimintaa? (Talous, toimintamuodot, valtionapu, yms. asiat huomioiden.)
Ilmailun kenttä on Suomessa pieni millä tahansa mittarilla mitattuna. Laajentuminen kasvattaa entisestään
joukkovoimaamme ja sitä kautta mahdollisuuksia vaikuttaa siihen toimintaympäristöön ja ilmailemme. Voimme
saada uutta rahoitusta, ehkä henkilöstöäkin.
Tuleeko Ilmailuliiton ottaa vastaan viranomaistehtäviä, jos tämä on tulevaisuudessa mahdollista?
Kyllä
Tuleeko Ilmailuliiton ottaa vastaan viranomaistehtäviä, jos tämä on tulevaisuudessa mahdollista?
Kyllä
Tuleeko Ilmailuliiton ottaa vastaan viranomaistehtäviä, jos tämä on tulevaisuudessa mahdollista? Perustele
vastauksesi.
Tietenkin, jos se on mahdollista ja perusteltua. Ilmailuliiton toimikunnissa on erittäin laaja tietämys ja kokemus
tietyistä ilmailun alueista. Tämä on kiinni resursoinnista ja rahasta, mutta hallitusti tehtynä tämä voisi olla suuri
mahdollisuus liitolle. Näin voidaan vaikuttaa hyvin myös yleisilmailun mahdollisuuksiin ja ohjata viranomaisia.
Kaikkia ehdotuksia ei voi niellä, vaan ajaa etuamme.
Tuleeko Ilmailuliiton ottaa vastaan viranomaistehtäviä, jos tämä on tulevaisuudessa mahdollista? Perustele
vastauksesi.
SIL ei ole ”piikki päättäjien lihassa” vaan luotettava ja maltillinen yhteistyökumppani, joka toimii hyvässä
yhteistyössä, aktiivisessa vuorovaikutuksessa, avoimesti ja ennakoitavasti – kuin myös etupainotteisesti –
viranomaisten kanssa.
Liiton historiassa on jo nyt lukuisia vo:lta siirtyneitä tehtäviä jossa olemme tehokkaampia ja ketterämpiä. Toivon
lisää sellaista jos se alentaa kustannuksia.
Jos liiton taloudessa pitää valita jäsenmaksujen korottaminen tai palveluiden (mukaan lukien henkilökunnan)
vähentäminen, kuinka valitset?
Palveluiden vähentäminen.
Jos liiton taloudessa pitää valita jäsenmaksujen korottaminen tai palveluiden (mukaan lukien henkilökunnan)
vähentäminen, kuinka valitset?
Jäsenmaksujen korottaminen
Perustele vastauksesi.
Jäsenmaksut ovat kipurajoilla jo nyt, joten palveluiden rahoitusta pitää miettiä avoimesti - mitkä palvelut tehdään
jäsenille jäsenmaksulla, mistä peritään erillistä maksua, voisiko rahoitusta saada muualtakin. Jäsenmäärän
pitäminen ja kasvattaminen on liiton elinehto, joten asia pitää suunnitella erityisen tarkkaan joka tapauksessa.
Perustele vastauksesi. *
Palveluiden alasajo on tuhon tie.Ks 39. Se tarkoittaisi irtisanomisia ja heikentää liittoa. Jos palveluita tuotetaan,
niistä koituu kustannuksia.
Toisaalta - tähän kysymykseen ei ole olemassa yksikäsitteistä vastausta. Muutaman euron korotuksen vielä
kestänemme.
Tuleeko liiton julkaista osana jäsentiedottamistaan painettua Ilmailu-lehteä?
Kyllä
Tuleeko liiton julkaista osana jäsentiedottamistaan painettua Ilmailu-lehteä?
Kyllä
Perustele vastauksesi.
Ilmailu-lehti on tärkeä viestintäväline ja monille jäsenille jopa jäsenyyden pääsyy. Se toimii myös lajin yleisenä
markkinointikanavana Prisman hyllyssä. Digilehti ei yksin riitä mutta on tärkeä lisä. Nyt tehty päätös 6 numeroa
vuodessa on kohtuullinen, ovathan postimaksut merkittävä osa koko lehteä. Lehden omarahoitusta mainoksilla
(vaikka provisiomyyntinä) voisi tutkia taas kerran.
Perustele vastauksesi.
Jäsenistöltä saadun palautteen mukaan näyttäisi siltä, että halu paperilehteen on yhä olemassa. Mikä on oikea
numeromäärä / vuosi ?
Voimme kohdistaa lisää rahaa muuhun toimintaan/palveluihin supistamalla paperilehden ilmestymiskertoja ja
lisäämällä verkkoviestintää.
Tämä on mitä suurimmassa määrin arvokysymys.Tästä päättää jäsenistö seuraavassakin liittokokouksessa.
Suomen Ilmailuliitto on Suomen Urheiluilmailuopisto Oy:n enemmistöomistaja (81,6 % osakkeista). Tuleeko
mielestäsi Opisto säilyttää itsenäisenä yksikkönä vai tuleeko koulutustoiminta sulauttaa liiton alle? Liitto tukee
Opiston toimintaa vuosittain n. 200 000 eurolla. *
Opisto tulee säilyttää erillisenä osakeyhtiönä
Suomen Ilmailuliitto on Suomen Urheiluilmailuopisto Oy:n enemmistöomistaja (81,6 % osakkeista). Tuleeko
mielestäsi Opisto säilyttää itsenäisenä yksikkönä vai tuleeko koulutustoiminta sulauttaa liiton alle. Liitto tukee
Opiston toimintaa vuosittain n. 200 000 eurolla.
Opisto tulee säilyttää erillisenä osakeyhtiönä.
Perustele vastauksesi.
Opisto saa merkittävää valtiontukea, joka kiertää nyt liiton kautta. Yritysmuoto riippuu täysin asiakaskunnasta -
jos suurin osa on järjestötoimintaa, voisi sulauttaminen olla järkevää avoimuudenkin kannalta (alv-etu?).
Jäsenen kannalta muun kuin järjestötoiminnan tukeminen ei ole järkevää eikä 1€ bisnestä kannata tehdä 2€
tuella. Asiahan ei ole yksin liiton päätettävissä.
Perustele vastauksesi.
Yhtiömuotoisena opisto on ketterämpi kuin osana liittoa. Se toteuttaa menestyksellisesti omistajansa strategiaa.
Juuri koulutus valittiin SIL:n uusimman strategian ensimmäiseksi painopistealueeksi.
Nykymuodossaan Opisto toimii ketterästi ja tehokkaasti eikä sulauttaminen Liittoon toisi mitään lisäarvoa.
Nyt osakkailla on 360 asteen näkymä opistoon koko vuoden ajan,.
Millaista omistajaohjausta Ilmailuliiton tulee mielestäsi antaa Opistolle?
Toimikunnista ja jäsenkentästä nousevat aihealueet ja koulutustarpeet tulee viestiä opistolle yhtiön hallituksen
kautta (jos ne eivät jo ole sinne kiirineet) ja kuunnella lempeästi ohjaten, miten opiston toimiva johto niitä hoitaa.
Opistoon on palkattu alan asiantuntijat, joille tulee antaa hyvä työrauha.
Millaista omistajaohjausta Ilmailuliiton tulee mielestäsi antaa Opistolle?
Opisto ottaa toiminnassaan huomioon SIL tahdon ja tavoitteet ja hall. päätökset. Ohjauksen periaatteet on
aloitteestani määritelty SIL hall.kokouksessa hallituksen työjärjestykseen.
Omistajaohjauksella ei puututa yhteisön toimivalle johdolle kuuluviin, yksittäisiin operatiivisiin päätöksiin, yhteisön
toimielimen yksittäiseen päätökseen tai tehdä päätöstä yhteisön puolesta.
Kuuluvatko yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoasiat mielestäsi liiton hallitukselle?
Kyllä
Kuuluvatko yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoasiat mielestäsi liiton hallitukselle?
Kyllä
Perustele vastauksesi?
Hallitus ja puheenjohtaja vastaavat siitä, että lakeja noudatetaan, joten nämä ovat selkeästi hallituksen asioita.
Toiminnanjohtaja vastaa tietenkin osaltaan näistä asioista SIL-organisaatiossa.
Perustele vastauksesi?
Hallitus on vastuussa siitä, että Liitossa toteutetaan yleisesti hyvänä pidettävää ja erityisesti urheilujärjestöiltä
edellytettävää yhdenvertaisuus- ja tasa-arvo-ohjelmaa.
Ilmailun ympäristöasiat ovat yhä tärkeämpi osa ilmailun toimintaedellytyksiä. Mikä on mielestäsi Ilmailuliiton
toimiston rooli ilmastoasioissa?
Tiedon hankkiminen, jalostaminen, välittäminen ja ohjeistaminen jäsenistölle esim. määräyksistä, linjauksista ja
yleisistä trendeistä esim. lentokenttien jätehuollon, polttoainejakelun ym. alueilla. Edunvalvonta ja faktatiedon
ylläpito mediassa, jos asioita kärjistetään. Yleisen ympäristöohjeistuksen ylläpito jäsenkerhoille, yhteisten mallien
(esim. yhteinen ISO14001-pohja) valmistelu ja tuki.
Ilmailun ympäristöasiat ovat yhä tärkeämpi osa ilmailun toimintaedellytyksiä. Mikä on mielestäsi Ilmailuliiton
toimiston rooli ilmastoasioissa?
Liiton tulee aktiivisella tiedotustoiminnalla välittää yleisölle positiivista kuvaa ilmailuharrastuksen vastuullisesta
asenteesta ilmastoasioihin. Liiton tulee myös kannustaa jäsenyhdistyksiä käytännön toimiin eri
harrastemuotojen saattamisesta hiilineutraaleiksi sellaisin toimenpitein, jotka ovat kohtuudella jäsenyhdistysten
ja yksittäisten harrastajien toteutettavissa. Vaikka puuntaimia istuttamalla.
Mainitse tärkeysjärjestyksessä kolme eniten ilmailuliiton jäseniin vaikuttavaa ympäristöasiaa. Asia 1 / perustelu:
Lait ja määräykset yleisestä toiminnasta lentokentillä - miten toimitaan oikein juuri e.m. asioissa jos lentokenttä on
esim. pohjavesialueella. Ilmailuliiton ympäristösertifikaatti (ISO14001-pohja) on hyvä , konkreettinen todennus ja
tuki esimerkiksi ympäristölupa-asioissa.
Mainitse tärkeysjärjestyksessä kolme eniten ilmailuliiton jäseniin vaikuttavaa ympäristöasiaa.
Asia 1 / perustelu:
Melu. Rajoitukset lentotoiminnalle. (Utti, Porvoo, Räyskälä...) Joudumme jatkossakin elämään tällaisen
rajoitusuhan kanssa, ja siksi kannattaa erityisesti panostaa melunvaimennusmenetelmiin ja sellaisiin
käytänteisiin, jotka eivät tuota tarpeetonta melua.
Asia 2 / perustelu:
Ilmailun ympäristövaikutuksien hype mediassa - liiton tuki tiedotuksessa, miten asiat ovat todellisuudessa, faktat
jotka kerhojen on syytä tietää, miten perustelet ilmailuharrasteesi. Siinä liitto voi tukea jäsenkerhojen
ympäristötietotyöllä ja edellä mainittujen käytännön toimenpiteiden kautta.
Asia 2 / perustelu:
Polttoainejakelun rajoitukset. Ympäristölupavaatimukset yli 10m3 pa-säiliön käyttmiselle. Tankkauspaikan
rakennejärjestelyt ja viemäröinti.... SIL lausui vastikään uudesta polttoaineasetuksesta.
Asia 3 / perustelu:
Älykkään ilmailun mahdollisuudet, sähköinen ilmailu ja uudenlaiset polttoaineet. Tässä on luvassa myös huimia
experimental-mahdollisuuksia ja -aihioita.
Asia 3 / perustelu:
Lentokoneiden päästöt. Yleinen mielipide ei suosi runsaslyijyistä bensiiniä polttavaa, suurikulutuksista
pienkonetta. Hyvä jos petrolia polttavaa.
Ilmailuliiton suurin tulonlähde on jäsenmaksut. Liitto tuottaa paljon palveluita, joista hyötyvät myös muut kuin
liiton jäsenet. Miten liiton ulkopuoliset ilmailijat saadaan liittymään liiton jäseniksi?
Hyvällä imagolla, hyvällä viestinnällä, aktiivisella ja innokkaalla toiminnalla. Näkyvillä tuloksilla ja jäseneduilla -
todellisilla sellaisilla.
Ilmailu on parhaimmillaan iloista, yhteisöllistä toimintaa. Liiton edut ja valvonnan tulokset pitää saada näiden
yhteisöjen tietoon, ja siihen digi- ja somekanavat ovat mainio työväline. Tässä uudesta tiedotuspäälliköstä on
varmasti paljon apua.
Ulkopuoliset ilmailijat pitää tavoittaa, kohdistetaan ja kampanjoidaan heidät takaisin liittoon!
Ilmailuliiton suurin tulonlähde on jäsenmaksut. Liitto tuottaa paljon palveluita, joista hyötyvät myös muut kuin
liiton jäsenet. Miten liiton ulkopuoliset ilmailijat saadaan liittymään liiton jäseniksi?
Edunvalvonnan ja jäsenetujen laadukas ja näkyvä/kuuluva tuotanto ja laadukas, huokea koulutus lisäävät
kiinnostusta SIL:iin
Tiedon välitys SIL toiminnasta, (selkokielinen SIL-tiedote joka aloitteestani julkaistiin marraskuussa.) Tavoitteena
saada potentiaaliset jäsenet oivaltamaan se todellinen lisäarvo jota SIL on tuottanut jo pitkään ja jota se tuottaa
parhaillaankin. SIL-jäsenkerhoille kertaus jäsenyyden merkityksestä, jotta ne motivoivat jäsenensä liittymään
SIL:iin.
Jos ilmailutoiminta Malmin lentokentällä loppuu, tuleeko Helsingin läheisyyteen rakentaa uusi harraste- ja
yleisilmailun päälentokenttä?
Kyllä
Jos ilmailutoiminta Malmin lentokentällä loppuu, tuleeko Helsingin läheisyyteen rakentaa uusi harraste- ja
yleisilmailun päälentokenttä?
Kyllä
Perustele vastauksesi.
Ihmiset näyttävät tuppautuvan pääkaupunkiseudulle, joten myös suuri osa lentäjistä ja mahdollisista uusista
lentäjistä eli liiton potentiaalisista jäsenistä asuu siellä.
Helsingin seudun ilmailumahdollisuudet ovat vakava asia Suomen yleisilmailun mahdollisuuksille, ilmailumaineelle
maailmalla ja maan saavutettavuudelle maakunnista ja ulkomailta. Ilmailu on suuressa murroksessa. Se kevenee, joustavoituu ja kasvaa sellaista vauhtia, että pitää ennemminkin
miettiä, montako uutta lentokenttää Helsingin seudulle tarvitaan.
Suuri osa ammattilentäjistäkin aloittaa harrastuksesta, joten yleisilmailukenttä tarvitaan kokonaisuuden
ylläpitämiseksi.
Tässä asiassa Suomen hallituksella on nyt vahva vastuu, ja Ilmailuliiton pitää varmistaa, että se myös sen
kantaa. Valitettavasti olemassaolevat kentät eivät riitä
kapasiteetiltaan, ellei seudun ilmailutoiminta vähene radikaalisti.
Perustele vastauksesi.
Harrasteilmailun koulutustarjontaa täytyy olla sellaisella lentokentällä, joka on niin lähellä pääkaupunkia, että
myös nuoret ja autottomatkin harrastajat kykenevät kohtuullisin keinoin sinne saapumaan – ja jonne maakuntien
yleisilmailijat ja harrastajat voivat laskeutua halutessaan käydä Helsingissä.
Pääkaupunkiseutu tarvitsee myös hyvien ja lyhyiden kulkuyhteyksien päässä olevan lentokentän sinne
saapuville ei-aikataulunmukaisille liikekoneille.
On ilahduttavaa, että kaukana olevat ympäristökentät (Nummela, Hyvinkää, Vesivehmaa ja Pyhtää) ovat
päässeet äskettäisistä raha-avustuksista osallisiksi. Mikään näistä ei kuitenkaan korvaa Malmin lentoaseman
käytön loppumisen jälkeensä jättämää tyhjiötä.
Olen ollut jo useamman vuoden mukana SIL:n työryhmässä, joka on eri keinoin etsinyt paikkaa Malmin
korvaavalle lentokentälle sopivan matkan päässä Helsingistä. Eduskunnan tekemä lupaus ja sitoutuminen
korvaavan kentän rakentamiseksi on kaikin keinoin pyrittävä saamaan toteutumaan eikä muiden kenttien saamia
avustuksia tule katsoa annetun lupauksen täyttämiseksi.
Toivon, että me kaikki, jotka olemme pitäneet Malmin lentoaseman säilymistä ykköstavoitteenamme, voisimme
viimeinkin yhdistää voimamme "kakkostavoitteen" ajamiseen sulassa sovussa, mikäli ykköstavoite todella
menetetään.
Nyt jos koskaan on työnnettävä yhteistä kelkkaa samaan suuntaan; pelattava yhteiseen maaliin.
Mikä on Ilmailuliiton tärkein tehtävä?
Keskiössä on oltava jäsenen etu. Tämä tarkoittaa kerhojen ja ihmisten ilmailun mahdollisuuksien varmistamista ja
kaikkien ilmailijoiden edunvalvontaa. Etujen tulee näkyä ja kiehtoa uusia jäseniä niin, että vahva positio ilmailun
lausunnonantajana ja yhteiskunnan tuen kanavoijana pysyy ja paranee.
Mikä on Ilmailuliiton tärkein tehtävä?
1. Harraste- ja yleisilmailun edunvalvonta ja harrastamisen edellytysten kehittäminen: Vain yhdessä toimien
meillä on mahdollisuus ajaa asiaamme tehokkaasti ja tuloksellisesti
2. Koulutustoiminta ja sen edellytysten kehittäminen:
3. Harraste- ja yleisilmailun turvallisuustyö

 

Vertaile vastauksia