lukeaksesi lehdessä julkaistut artikkelit
Kirjaudu jäsentunnuksilla
11.11.2019 Uutiset

Laskuvarjolajin kerhopomopalaverissa pohdittiin markkinointia

Laskuvarjolajin kerhopomopalaverissa käsiteltiin monia tärkeitä aiheita, joista yksi oli lajin markkinointi. Laskuvarjolajin harrastajamäärät ovat laskussa. Harrastusmäärän väheneminen vaikuttaa varsinkin pienten kerhojen toimintamahdollisuuksiin. On mahdollista, etteivät kerhon hyppy- ja koulutustulot kata esimerkiksi lentokoneen ja oppilaskaluston kuluja.

 

Kerhopomopalaverissa määriteltiin markkinoinniksi kaikki toimenpiteet, joilla kerhot vaikuttavat harrastajien pysymiseen lajin parissa ja joilla ne saavat uusia harrastajia. Palaverissa todettiin, että yritysmaailmassa uuden asiakkaan saaminen maksaa kuudesta kahdeksaan kertaa enemmän kuin olemassa olevien asiakkaiden pitäminen asiakkaina.

 

Osallistujia puhutti eniten juuri itsenäisen hyppyluvan saaneet hyppääjät. Ennen itsenäisen hyppyluvan saamista kouluttaja ja hyppääjä suunnittelevat seuraavan hypyn ja keskustelevat hypyn jälkeen, miten se meni. Itsenäisen hyppyluvan saanut voi kokea jäävänsä yksin varsinkin, jos hän ei ole tutustunut hyvin muihin hyppääjiin. Hyppäämistä voi harrastaa ilman tavoitteita, mutta on mahdollista, että hyppääjä harrastaisi lajia pidempään, jos tarjolla olisi polku, jota pitkin harrastus etenisi.

 

Eri hyppylajien coachista on luettelo laskuvarjotoimikunnan sivuilla. He ovat kuitenkin enemmän ryhmiä kuin yksittäisiä hyppääjiä varten. Kerhossa, jossa tällainen coach toimii voi saada heti tietyn alalajin lisäkoulutusta. Kerhoihin tulisi saada coach-kulttuuria.  Kerho-coachin ei tarvitse olla hyppymestari. Aiemmin joissain kerhoissa on ollut kurssikummi-toimintaa. Kummi on kokenut, aktiivinen hyppyharrastaja, joka tulee hyvin toimeen ihmisten kanssa. Toiminta on lisännyt oppilaiden sitoutumista kerhoon.  Kerhopomopalaverissa toivottiin materiaalia kerho-coachien toiminnan tueksi.

 

Myös yhdenvertaisuus ja tasa-arvoinen toiminta ja ympäristöasioiden huomioiminen on osaltaan markkinointia. Näillä on vaikutusta kerhon imagoon ja jäsenten viihtymiseen kerhossa. Nämä vaikuttavat siihen, jatkaako vai lopettaako hyppääjä harrastuksensa.

 

Markkinoinnin lisäksi kerhopomopalaverissa puhuttiin myös mm. laskuvarjolajin määräysmuutoksista. Puheenjohtaja ottaa asian esiin Traficomin kanssa.

 

Laskuvarjolajin kerhopomopalaverin materiaalit