lukeaksesi lehdessä julkaistut artikkelit
Kirjaudu jäsentunnuksilla
01.11.2019 Uutiset

Malmin kentän lakkauttaminen tulisi kalliiksi Ilmailuliitolle

Ilmailuliitolle tulee ylimääräisiä kustannuksia, mikäli Helsingin kaupunki ottaa Malmin kenttäalueen käyttöönsä vuonna 2020. Ilmailuliitto antoi vastineensa 31.10.2019 Helsingin kaupungille, joka on aikeissa irtisanoa liiton ja kaupungin välisen maanvuokrasopimuksen Malmilla.

 

Jos kaupunki ottaa kenttäalueen käyttöönsä vuonna 2020, Ilmailuliitto menettää mahdollisuuden toimia omassa toimitilassaan 14 vuoden ajan. Kaupunginhallituksen vuoden 1967 asiakirjoista käy ilmi, että toiminnan on ollut tarkoitus jatkua Malmilla 10.5.2034 asti. Liitolle tulee kustannuksia myös rakennuksen poistamisesta vuokramaalta sekä uuden toimitilan hankinnasta.

 

Suomen Urheiluilmailuopiston toimitilat on vuokrattu Helsingin kaupungilta Malmin lentoasemarakennuksesta. Ilmailuliitto on opiston pääomistaja. Ilmailuliitolla ja sen koulutusyksikkönä toimivalla opistolla on merkittävää yhteydenpitoa. Ilmailuliitto joutuu etsimään myös opistolle uudet tilat liiton yhteydessä, jos kaupunki ottaa maa-alueen omaan käyttöönsä.

 

Ilmailuliitto tukee lapsi- ja nuorisotyötä vuokraamalla tilat ilmapartiotoiminnalle. Ilmapartiolippukunta Malmin Tuulenkävijät Ry:n tilat tarjoaa ilmailuaiheisen harrastusmahdollisuuden yli sadalle Helsingin ja pääkaupunkiseudun lapselle ja nuorelle. Ilmapartion toimintaa ja muuta ilmailun nuorisotoimintaa on avustettu Suomen Ilmailuliiton tukisäätiö sr:n kautta. Mikäli Ilmailuliiton toiminta taloudellisista syistä vaarantuu, sillä on vaikutuksia laajemmin kuin vain liitolle yhdistyksenä.

 

Mainitut talousvaikutukset vaarantavat Ilmailuliiton kestävän toiminnan mahdollisuuksia. Ilmailuliitto saa toimintaansa Opetus- ja kulttuuriministeriön avustusta, mutta ministeriö ei voi avustaa liittoa nyt syntyvästä tilanteesta selviämisessä.

 

Ilmailuliitto toteaa vastineessaan kaupungille myös, että Malmin lentoasema rakennuksineen ja lentokenttäalueineen on voimassa olevalla Uudenmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätöksellä rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain mukaisessa väliaikaisessa vaarantamiskiellossa. Ilmailuliiton Pilvilinna-toimitalo kuuluu päätöksen alaisuuteen. Päätöksen mukaan sellaiset toimenpiteet, jotka vaarantavat rakennusten, lentokenttäalueiden ja sen ympäristön kulttuurihistoriallista arvoa ovat kiellettyjä.