lukeaksesi lehdessä julkaistut artikkelit
Kirjaudu jäsentunnuksilla
24.10.2019 Uutiset

Hallituksen päätöksiä 19.10.2019

Ilmailuliiton hallituksen kokouksessa 19.10.2019 hallitus mm:

merkitsi tiedoksi, että:

 • Pohjoismaisten ilmailuliittojen yhteistyökokous NCM on pidetty Hilton Helsinki Airport -hotellissa 27.9.2019. Ilmailuliitosta kokoukseen osallistuivat pj Tarma, TMJ Latikka ja EVA Silvennoinen.
 • Pj Tarma on pitänyt Ilmailuliiton esittelyn Lentoon! 2019 -seminaarissa Ilmatieteen laitoksella 5.10.2019. Tilaisuuteen liitosta osallistuivat myös vpj Kokkonen, hj Halonen, TMJ Latikka ja EVA Silvennoinen.
 • Liitto on 14.10.2019 saanut Helsingin kaupungilta 7.10.2019 päivätyn kirjeen ”Malmin lentokenttäalueen maanvuokralaisten kuuleminen”, jossa kaupunki ilmoittaa, että sillä on tarkoitus irtisanoa maanvuokrasopimuksemme sopimusehtojen mukaisesti, perusteena vuokra-alueen ottaminen kaupungin omaan hallintaan ja käyttöön. Mielipiteen esittämiselle on varattu aikaa 31.10.2019 asti.
 • Liiton 100-vuotisjuhlavuoden TARINATIIMAA -juhlakirjan julkistamistilaisuus on pidetty 15.10.2019 Seurahuone Helsingissä. Paikalla tilaisuudessa liitosta olivat pj Tarma, hj Halonen, TMJ Latikka, LVP Lehti ja TJS Lehtinen.
 • Liitto on saanut PRH:n 2.10.2019 päivätyn ilmoituksen tavaramerkin (Helsinki International Airshow, 31.5.2020) päättymisestä ja mahdollisuudesta uudistaa tavaramerkki.
 • Liitto on saanut Ympäristöministeriön 26.9.2019 (saapunut 17.10.2019) päivätyn lausuntopyynnön Malmin lentoaseman ystävät ry:n ja Museoviraston tekemistä valituksista Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen rakennussuojelupäätöksestä UUDELY/6622/2015.

 

lisäksi hallitus mm: 

 • päätti esittää liiton syyskokoukselle 30.11.2019 seuraavaa sääntömuutosta:

Lisätään Ilmailuliiton sääntöihin uusi kohta ehdokasasettelusta kohdaksi 12 ja siirretään sääntöjen muiden kohtien numerointia vastaavasti.

12 § Ehdokkaiden asettaminen hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten vaaleihin

Esitykset liiton hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten vaaleihin tulee tehdä viimeistään 30 päivää ennen liiton kokousta. Jokainen jäsenmaksun maksanut liiton varsinainen jäsen tai luonnollinen jäsen (henkilö-, perhe- tai nuorisojäsen) sekä kunniajäsen voi esittää enintään niin montaa henkilöä, kuin vaalissa on valittavia paikkoja.

Liiton hallitukselle osoitetut esitykset on toimitettava liittoon kirjallisena. Liitto julkaisee hallitukselle tehdyt esitykset.

Ehdokkaaksi ei saa esittää henkilöä, joka ei ole vaalikelpoinen, eikä henkilöä, joka ei ole antanut esittämiseen suostumustaan. Liiton hallitukseen voidaan valita vain Ilmailuliiton jäseniä ja hallituksen jäsenen on oltava Ilmailuliiton jäsen.

Lisäksi sääntöjen kohtaan 2.3 § tehdään stilistinen muutos. Muutetaan kohta ”Liitto on Valo, Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry:n” kuulumaan ”Liitto on Suomen Olympiakomitea ry:n”

 • vahvisti syyskokouksen ajan ja asialistan
 • merkitsi tiedoksi FAI:n yleiskokouksen agendan ja muita asiakirjoja ja kävi evästyskeskustelun
 • päätti, että Ilmailuliitto neuvottelee yhdessä Traficomin kanssa, olisiko Modular LAPL ‑ilmailulupakirjan käyttöönotto turvallista ja olisiko sille tarvetta Suomessa
 • päätti, että rahapalkintoja ei jaeta Ilmailuliiton kilpailuissa lajirahoista
 • merkitsi tiedoksi Urheilupiston antaman raportoinnin
 • päätti jatkaa Urheiluopiston avustamista
 • merkitsi tiedoksi Ilmailunäytös Oy:n antaman raportoinnin
 • merkitsi tiedoksi liiton talousseurannan
 • merkitsi tiedoksi SIL 100 vuotta -juhlavuoden valmistelutilanteen
 • merkitsi tiedoksi, että liiton uutena viestintäpäällikkönä on aloittanut 19.10.2019 Kirsi Seppälä
 • päätti kokoontua seuraavan kerran 29.11.2019.