19.07.2019 Uutiset

Suomen Ilmailuliitto tukee kansalaisaloitetta Malmin lentokentän luonnonsuojelualueesta

Vireillä olevan kansalaisaloiteteen tavoitteena on perustaa erityinen Malmin lentokentän luonnonsuojelualue, joka säilyttäisi lentokentän ja sitä ympäröivien reuna-alueiden luonnon monimuotoisuuden nykyisellään ja nykyisen laajuisena. Aloitteessa sen vireille laittaneet luonnonystävät ja biologit esittävät, että alueen uhanalainen ekosysteemi säilytetään jatkamalla lentotoimintaa, joka on ylläpitänyt rikasta ekosysteemiä viimeiset 80 vuotta.

Helsinki-Malmin lentokenttäalueelle on lentotoiminnan ansiosta syntynyt laaja avoin niittyalue, joka on Suomessa erittäin uhanalainen luontotyppi. Monen luonnonystävän hämmästykseksi ihmisen järjestämä pienlentokonetoiminta kulkee yhtä matkaa erittäin uhanalaisen luontotyypin säilymisen kanssa ja ylläpitää sitä. Malmin lentokentän osalta asiaa valottaa hyvin hyönteisasiantuntija Jaakko Kullberg Malmin lentokentän perhosselvityksessä:

 ”Suurin osa nykyisten uhanalaisten avomaalajien esiintymistä on keskittynyt pienlentokentille”.

Pyydämmekin kaikkia ilmailijoita ympäri Suomen allekirjoittamaan kansalaisaloite Malmin lentokentän ja sen luontoarvojen säilyttämiseksi osoitteessa: https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/4903.

Alueelta on tähän mennessä todettu lähes tuhat perhoslajia. Malmin lentokentän perhosselvityksen mukaan tärkein laji on viheryökkösen (EN) paikallinen kanta. Kansalaisaloitteessa tuodaan kuitenkin esille kokonainen kirjo luonnon monimuotoisuutta, jonka Malmin luonnon ystävät haluavat suojella. Lentokenttä ympäristöineen on merkittävä lintukohde, ja se on valtakunnallisesti arvokas muutonaikainen levähdyspaikka äärimmäisen uhanalaiselle ja erityisesti suojeltavalle EU:n lintudirektiivin liitteen I lajille, heinäkurpalle. Alueella tavattavia lajeja ovat myös esimerkiksi valkoselkätikka, nokkavarpunen, sarvipöllö ja liito-orava. Poikkeuksellisen suurella valaisemattomalla ja avoimella niityllä elävä runsas hyönteislajisto tarjoaa lisäksi esimerkiksi lepakoille paikallisesti erinomaisen ruokailualueen, ja lentokenttäalueella tavataankin mm. harvinaista pikkulepakkoa ja erittäin harvinaista kimolepakkoa. Kaikki lepakkolajit ovat rauhoitettuja. Lisäksi Malmin lentokenttä on merkittävin valuma-alue Longinojalle, jota alueelle suunniteltu laajamittainen asuntotuotanto uhkaa. Esitetty luonnonsuojelualue suojaa samalla myös tätä hiljattain kunnostettua uhanalaisen meritaimenen lisääntymispuroa.

 

Kansalaisaloite