12.03.2019 Uutiset

Kilpailujen ilmatilavaraukset ovat valmiit

Tulevan kauden kilpailujen ja ilmailutapahtumien ilmatilavaraukset on saatu valmiiksi. Ilmailuliitolla ja Ilmavoimien Ilmatilanhallintayksiköllä (AMC MIL) oli torstaina 7.3. ilmatilan vuosisuunnitelman toteuttamista koordinoiva kokous. Tapaamisessa käytiin läpi yksityiskohtaisesti erityisesti Ilmailuliiton kilpailutoiminnan ilmatilajärjestelyjä ja Ilmavoimien harjoitustoiminnan vaikutusta niihin. Ilmatilavaraukset vahvistetaan virallisesti ilmailukäsikirjan täydennysilmoituksella huhtikuussa.

 

Ilmatilavarukset valmistellaan yhteistyössä

Suunnitelma liiton ilmatilaa vaativista tapahtumista esiteltiin muille ilmatilan käyttäjäryhmille marraskuussa pidetyssä kaikkien käyttäjäryhmien yhteisessä vuosisuunnittelukokouksessa. Sitä edelsi syyskuussa Ilmavoimien kanssa pidetty kokous, jonka tarkoituksena oli jo suunnittelun alkuvaiheessa huomioida jommankumman toimintaa haittaavat päällekkäisyydet.

”Käyttäjäryhmien hyvässä yhteistyössä toteuttama suunnittelutyö takaa sen, että Ilmailuliiton alaiset kilpailut ja esimerkiksi harjoitusleirit saadaan järjestettyä ilman päällekkäisiä ilmatilavarauksia ja niiden aiheuttamia rajoituksia tapahtumien aikatauluihin”, toteaa liiton edunvalvonta-asiantuntija Juha Silvennoinen.

Ilmailuliiton ja ANS Finlandin kehittämä kilpailuilmatilamatriisi on nyt laajennettu Kainuun ylle Pudasjärvellä ensimmäistä kertaa siellä järjestettävien purjelennon SM-kilpailujen vuoksi. Silloin kilpaillaan kerholuokan Suomen mestaruuksista alueella, joka on yksi Ilmavoimien vilkkaimmin päivittäin käytössä olevista alueista.

Suomalaista ilmatilan käyttöä koordinoi aluelennonjohdon yhteydessä toimiva Ilmatilan hallintayksikkö (AMC) rinnallaan Puolustusvoimien vastaava AMC MIL. Liiton ilmatilatyöryhmä koordinoi ja kehittää kaikkien lajien ilmatilatarpeita.