12.02.2019 Uutiset

Ilmailuliitto edellyttää kaikkien alailmatilan käyttäjien osallistumista ilmatilan käytön suunnitteluun

Ilmailuliitto osallistui tiistaina 12. helmikuuta liikenne- ja viestintäministeriön ilmatilan hallinnan neuvottelukunnan kokouksessa sidosryhmien osuuteen. Liitto esitti, että puututtaessa Suomen suurimman ilmatilan käyttäjäryhmän, harrasteilmailijoiden, toimintaedellytyksiin, on sitä kuunneltava tasavertaisena osapuolena.

Meneillään olevat suunnitelmat ja uudistukset kohdistuvat voimakkaasti pääasiassa harrasteilmailun ja Puolustusvoimien käyttämään alailmatilaan. Puolustusvoimien UAV-toiminta ja uusimpana käyttäjäryhmänä kaupallinen/kokeellinen miehittämätön tutkimus- ja koetoiminta varaavat koko ajan lisääntyvässä määrin ilmatilan alakorkeuksia. Viime aikoina alailmatilan käyttöä on alettu organisoida myös muun muassa helikoptereilla tapahtuvalle pelastuspalvelulle ja Puolustusvoimien helikopteritoiminnalle, jotka tuovat harrasteilmailun keskelle lisää käyttäjiä.

Modernit satelliittipohjaiset navigointijärjestelmät mahdollistavat matalalentotoiminnan edellyttämien reittien ja lähestymismenetelmien kehittämisen vaikkapa valvomattomille lentopaikoille. Ne ovat toki myös harrasteilmailijoiden käytettävissä, mutta niiden vaatimien suoja-alueet on suunniteltava yhteistyössä.

Toiminnan edellyttämät pelisäännöt ovat pahasti jäljessä ja niiden luomisella on selvästi kova kiire. Ilmailuliitto on vaatinut jo vuosien ajan, että menetelmät on suunniteltava yhdessä ja niiden pelisäännöt on laadittava pikaisesti. Erityisen tärkeää tämä on eteläisen Suomen alueella, jossa uudenlaisen ilmatilan käytön lisääntyessä kärsii alueen vilkas perinteinen miehitetty ilmailu. Ilmailun vapaus ja yhteinen ilmatilamme ei voi olla kauppatavaraa, joka uhrataan lyhytnäköisesti yhden toimijan ehdoilla.

Ilmailuliitto kutsuttiin ilmatilan hallinnan neuvottelukunnan asiantuntijajäseneksi joulukuussa 2017, liiton luovutettua liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerille asia koskevan aloitteen.  Neuvottelukunnan tehtävänä on muun muassa edistää ilmatilan joustavaa käyttöä, käsitellä neuvoa-antavana elimenä siviili- ja sotilasilmailun yhteensovittamiseen liittyviä kysymyksiä, osallistua ilmatilan hallintaan liittyvien asioiden valmisteluun sekä tunnistaa eri ilmatilan käyttäjien tarpeita ja yhteen sovittaa niihin mahdollisesti liittyviä ristiriitoja.