lukeaksesi lehdessä julkaistut artikkelit
Kirjaudu jäsentunnuksilla
24.01.2019 Uutiset

Hallituksen päätöksiä 22.1.2019

Ilmailuliiton hallituksen kokouksessa 22.1.2019 hallitus mm:

merkitsi tiedoksi, että

 • FAI:n presidentti Robert Henderson on lähettänyt ”puheenjohtajan ajatuksia” kirjeen 19.12.2018,
 • Helsingin kaupunki on lähettänyt 2.1.2019 Kaupunkiympäristölautakunnan pöytäkirjanotteen Malmin lentokentän alueen kaavarungon tarkennus Nallenrinteen ja Lentoasemakortteleiden osalta,
 • Purjelentotoimikunta (PT) on pitänyt 14.1.2019 kokouksen (PT 1/2019),
 • Ilmailuliitto on 15.1.2019 antanut eduskunnan lakivaliokunnalle lausunnon hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi vankeuslain ja tutkintavankeuslain, pakkokeinolain ja rikoslain 6 luvun 13 §:n muuttamisesta,
 • Tmj Latikka on osallistunut liiton tilintarkastusyhteisö Nexia Oy:n talouteen, kirjanpitoon ja verotukseen liittyvään tietoiskuun 15.1.2019,
 • Lennokkitoimikunta (LeT) on pitänyt kokouksen 12.1.2019 (LeT 1/2019) ja 20.1.2019 (LeT 2/2019).

lisäksi hallitus mm:

 • vahvisti voimassaolevan työjärjestyksen (htj) itseään velvoittavaksi,
 • valitsi hallituksen varapuheenjohtajaksi Timo Kokkosen,
 • päätti hallituksen seurantavastuiden jakamisesta seuraavasti:
  • Tarma: Traficom, Finavia, OKM, LVM, Ilmavoimat, FAI, SIL-strategia, Olympiakomitea (varalla: Ilmailu-lehti, tiedottaminen), SIN Oy
  • Kokkonen: Ilmailu-lehti, sisäinen viestintä, nuorisotyö (varalla: kisaprojektit, valmennus)
  • Halonen: Kisaprojektit, valmennus, lajikehitys, ilmatila, ANS Finland (varalla: lentopaikat, jäsenkerhot)
  • Hulkkonen: Ympäristö, SIL-strategia, Liite-I, lentopaikat, liiton sääntömuutostyö (varalla: Traficom, OKM, LVM)
  • Lehtonen: Tiedottaminen, IT-asiat, Opisto (kehitys), varainhankinta, vakuutusasiat (varalla: markkinointi)
  • Tervonen: Jäsenkerhot, lajitoimikunnat, markkinointi (varalla: nuorisotyö, varainhankinta)
  • Tähtinen: SIL/Opisto talousseuranta, EASA-projektit, koulutus ja turvallisuus (varalla: Traficom, Finavia)
 • valtuutti toiminnanjohtajan edustamaan Ilmailuliittoa Suomen Olympiakomitea ry:n yhdistyksen kokouksissa,
 • päätti nimetä Suomen Ilmailuliiton tukisäätiön Ilmaurheilurahaston valvojiksi vuodelle 2019 Tapio Pitkäsen ja Mikko Tervosen,
 • päätti tehdä liiton kevätkokoukselle sääntömuutosesityksen, jolla liiton sääntöjen 13.4 § muutetaan kuulumaan ”Varsinaisen jäsenen edustajana liiton kokouksessa voi toimia vain liiton jäsenmaksun maksanut henkilö-, perhe- tai nuorisojäsen sekä liiton kunniapuheenjohtaja tai -jäsen.” ja sääntöjen 25 § poistetaan,
 • merkitsi tiedoksi, että Purjelentotoimikunta on nimennyt Juha Silvennoisen European Gliding Unionin ilmatilatyöryhmään (EGU Airspace Group) liiton luottamushenkilönä,
 • päätti, että Ilmailuliitto osallistuu 5G Momentum testausekosysteemi -hankkeeseen ja nimesi liiton yhteyshenkilöksi Ari Hulkkosen,
 • merkitsi tiedoksi Suomen Urheiluilmailuopisto Oy:n taloustilanteen ja operatiivisen katsauksen,
 • merkitsi tiedoksi Suomen Ilmailunäytös Oy:n taloustilanteen ja operatiivisen katsauksen,
 • merkitsi tiedoksi liiton talousseurannan,
 • merkitsi tiedoksi liiton 100-vuotisjuhlavuoden valmistelun,
 • valitsi toiminnanjohtajan liiton yhtiökokousedustajaksi Suomen Ilmailunäytös Oy:n yhtiökokoukseen,
 • päätti selvittää liiton AV-välineiden tilannetta,
 • päätti kokoontua seuraavan kerran 4.3.2019.