10.01.2019 Uutiset

Kansallinen tulorekisteri vaikuttaa matkakorvausten maksamiseen

Vuoden alussa käyttöön otettu kansallinen tulorekisteri on muuttanut liiton matkalaskuprosessia. Liiton pitää vuoden alusta alkaen ilmoittaa verottajalle luottamushenkilöilleen maksamista verottomista kilometri- tai ateriakorvauksista tai päivärahoista  jokaisen maksutapahtuman jälkeen viiden kalenteripäivän kuluessa. Kuittia tai matkalippua vastaan maksettuja kulukorvauksia ei ilmoiteta verottajalle.

Tästä johtuen Ilmailuliitto maksaa tästä eteenpäin kilometri- ja ateriakorvauksia sekä päivärahoja sisältäviä matkalaskuja kaksi kertaa kuukaudessa: kuukauden 1. ja  19. päivä.

Mikäli olet oikeutettu hakemaan kyseisiä korvauksia, tutustu liiton matkustusta koskeviin ohjeisiin ja sääntöihin huolellisesti.

Liiton matkustusohjeet ja -asiakirjat 

 

Tulorekisteri korvaa palkkojen vuosi-ilmoitukset, jotka ennen annettiin Verohallinnolle, työeläkelaitoksille, työttömyysvakuutusrahastolle ja työtapaturmavakuuttajille. Tulorekisteriin ilmoitettavia tietoja ovat tehdystä työstä maksetut palkat, luontoisedut, palkkiot, työkorvaukset sekä muut ansiotulot. Myös verovapaat ja veronalaiset kustannusten korvaukset on ilmoitettava. Aikaisemmin nämä korvaukset on ilmoitettu verottajalle kerran vuodessa. Ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönnistä määrätään seuraamusmaksu.

Tietoa kansallisesta tulorekisteristä (www.vero.fi/tulorekisteri)