11.12.2018 Tiedotteet

Uuden ilmailumääräyksen tulkinta asettaa ilmailijat eriarvoiseen asemaan

Suomen Ilmailuliitto ja sen Lennokki- ja Dronetoimikunnat vastustavat Trafin uuden miehittämätöntä ilmailua säätelevän ilmailumääräyksen soveltamista. Lennonvarmistusyhtiö ANS Finland vaatii tietyissä tilanteissa uuden toimintailmoituksen, joka on 1.1.2019 alkaen maksullinen. Menettely kohdistuu lajiin, jossa ovat ilmailun nuorimmat harrastajat.

Ilmoitusten käsittelystä aiheutuvien kustannusten kattaminen on suunniteltava ja toteutettava toisin. Ilmailumääräyksen (OPS M1-32) mukainen lennätystoiminta on oltava mahdollista myös Jyväskylän ja Utin lentoasemien/ lennonvarmistuselinten ollessa kiinni laatimalla vaadittu ilmoitus.

Hämmästystä ja ärtymystä on herättänyt määräyksen soveltamiseen liittyvä uusi menettely, erityisesti Jyväskylän ja Utin lentoasemien lähialueella. Lennonvarmistusyhtiö ANS Finland edellyttää Jyväskylän ja Utin lähialueella lennätystoiminnasta ennakkoilmoitusta 2 vuorokautta etukäteen. Muilla lentoasemilla ilmoitus vaaditaan poikettaessa ilmailumääräyksen korkeus- ja etäisyysrajoista.

Vuoden 2019 alusta yhtiöllä on ilmoituksensa mukaan oikeus periä 43,4€ maksu ilmoituksen käsittelystä.

Ilmoitus on miehitetyn ilmailun lentosuunnitelmaan rinnastettava ilmoitus, joka tässä vain yhtä ilmatilan käyttäjäryhmää koskien on muuttumassa maksulliseksi. Menettelyä pidetään voimakkaasti eriarvoistavana.

Lennätystoimintaa ei hyväksytä edes pysyvillä lennätyspaikoilla Jyväskylän ja Utin lähialueilla, jos lentoasema on kiinni.

Harrastajien mielestä on hyvin kummallista ja ennen kaikkea paheksuttavaa, että ilmatilan yhtä käyttäjäryhmää kohdellaan eriarvoisesti. On käsittämätöntä, että toimintailmoituksesta peritään maksu, joka ei mahdollisesti edes salli vaatimuksen mukaisesti ilmoitettua toimintaa. Tähän asti ilmailun ennakkoilmoituksia on perusteltu tiedotusjärjestelmän vaatimalla toiminta-ajalla. Tässä tapauksessa ANS Finland ei aio julkaista mitään tietoa muulle ilmailulle (NOTAM). ANS Finland ja Trafin tulkinnat tässä asiassa ovat ilmailua ja lentoturvallisuutta vähentäviä, koska toiminnasta ei aiota ilmoittaa muille ilmatilan käyttäjille.

Ilmailuliitto aloittaa välittömästi neuvottelut Trafin ja ANS Finlandin kanssa.

Uusi ilmailumääräys sinällään helpottaa ja antaa paljon lisätilaa lajien harrastamiselle lentoasemien läheisyydessä. Se sallii matalalla tapahtuvan lennätystoiminnan huomattavasti lähempänä lentoasemia ja myös lentopaikkoja kuin aikaisemmin. Ilmailuliiton lajitoimikuntien edustajat ovat olleet aktiivisesti mukana valmistelemassa määräystä. Julkaistu päivitetty määräys on Trafin kansainvälisesti verrattuna vapaamman sääntelypolitiikan mukainen ja lajien kehitystä tukeva niin harrastuksena kuin kaupallisesti.

 

Lisätietoa

edunvalvonta-asiantuntija Juha Silvennoinen puh. 044-7742228, juha.silvennoinen(at)ilmailuliitto.fi