15.11.2018 Uutiset

ASM-käsikirjan päivitys vaatii vielä tarkentamista

Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi), ANS-Finland ja Ilmavoimien Esikunta ovat valmistelleet ASM-toimintakäsikirjan päivitystä. Muutokset koskevat lähinnä prosessia, jossa tilapäisiä vaara-alueita voidaan osoittaa miehittämättömälle ilmailulle ilmailulain mukaisesti myös ilmatilan hallintayksikön (AMC) itsenäisillä toimenpiteillä. Ilmailuliitto katsoo, ettei esitettyjä muutoksia voida hyväksyä sellaisinaan.

Esitetty nopea varausmenettely ilmatilan joustavaa käyttöä helpottavana tekijänä on oikeansuuntaista kehitystä. Ilmailuliitto on kuitenkin sitä mieltä, että ilman tiettyjä muutoksia ja lisätäsmennyksiä esitys ei ole lentoturvallisuussyistä hyväksyttävissä.

 

Lyhyellä varausajalla toimivan varausjärjestelmän käyttöönotto edellyttää reaaliaikaisen ilmatilannekuvan esitysjärjestelmää. Järjestelmä tulee olla käytössä ja kaikkien käyttäjäryhmien saavutettavissa (Internet-sovellus) ennen tarkoitetun varausmenettelyn soveltamista. Vaatimus on erityisen painava siksi, että lausuntopyynnön mukaan varauksia ei rekisteröidä ANS-järjestelmiin ja NAV WARNINGS kartta on tässä tarkoituksessa sopimaton liian pienen mittakaavansa vuoksi.

 

Valvomattomaan ilmatilaan myönnettävän UAV-varausilmatilan yläraja tulee olla sama 120 m AGL kuin Euroopan Komission miehittämätöntä ilmailua koskevassa sääntelyluonnoksessa (Ares (2018)5119803). Useat eri miehittämättömän ilmailun ylärajat ovat lentoturvallisuusriski. Muita ylärajoja sisältävä toiminta tulisi tapahtua, kuten asiassa on tarkoitettukin, joko pitkällä varausmenettelyllä tai ilmoitetuilla harrasteilmailun lennätyspaikoilla.

 

Toimintaan tarkoitettu ANS Finland/AMC:n varauslomake on oltava yksiselitteinen. Siinä tulee käydä selkeästi ilmi, että ilmatila on varattavissa nopealla menettelyllä vain alle 120 m lennätyspaikan tasosta tai maan pinnasta. Samoin etäisyydet lentopaikkoihin ja muihin kohteisiin ja alueisiin on mainittava.

 

Vesi- ja suksilentotoiminnan painopistealueet tulee huomioida varauksia myönnettäessä. Ne eivät ole lentopaikkojen tapaan pistemäisiä kohteita. Ne ovat kuvattavissa alueina.

 

Miehittämätön ilmailu valvomattomassa ilmatilassa ei saa johtaa muun ilmailun lentosuunnitelmavaatimuksiin tai rajoittaa muuta ilmailua. Tiedonkulku käyttäjäryhmien välillä on turvattava muilla menetelmillä, kuten reaaliaikaisella esitysjärjestelmällä.

 

Lausunto