29.10.2018 Kolumnit

Suomen Ilmailuliitto puolustaa myös yleisilmailua

Suomen Ilmailuliitto juhlii ensi vuonna 100-vuotista historiaansa. Liiton ajanlasku alkaa Suomen Ilmailuklubin perustamiskokouksesta 30.11.1919. Tuolloin klubin sääntöjen mukaisen toiminnan tarkoituksena oli kaikin tavoin vilkastuttaa siviili- ja sotilasilmailua Suomessa kaikilla sen sovelluttamisaloilla, sekä urheilullisella että tieteellisellä.

Tähän klubi pyrkii:

  1. järjestämällä lentomatkoja sekä kouluttamalla kunnollisia ohjaajia;
  2. toimeenpanemalla ja järjestämällä näyttelyjä, kongresseja, opetustilaisuuksia, esitelmiä, kilpailuja ym.
  3. neuvomalla ja tukemalla tieteellisiä yrityksiä ja matkoja, keksintöjä ja rakennelmia ilmailun alalla;
  4. perustamalla kirjaston, jotta klubin jäsenet voisivat tutkia ulkomaisia aeronauttisia aikakauskirjoja, sekä satunnaisesti julkaisemalla suomalaista aikakauskirjaa ilmailualalta.

Nykyisin Ilmailuliiton sääntöjen mukaan liiton tarkoituksena on mm. edistää Suomen urheilu- ja harrasteilmailua sekä toimia jäsentensä valtakunnallisena keskusjärjestönä. Tämän tarkoituksen toteuttamiseksi liitto mm. edistää ja kehittää ilmailuharrastusta; valvoo urheilu- ja harrasteilmailun etuja yhteiskunnassa seuraavilla alueilla: lainsäädäntö, ilmailumääräykset, julkinen rahoitus ja lentopaikat; osallistuu kansainväliseen ja valtakunnalliseen harrasteilmailun järjestö- ja kilpailutoimintaan; edistää lentoturvallisuutta yhteistyössä viranomaisen kanssa; hoitaa lentoturvallisuuteen liittyviä tehtäviä järjestämällä ilmailualan koulutusta sekä julkaisemalla tiedotteita ja ohjeita sekä laatii ja vahvistaa alansa säännöt ja valvoo sääntöjen ja ohjeiden noudattamista sekä ratkaisee niitä koskevat rikkomukset ja erimielisyydet.

Satavuotias Ilmailuliitto muodostaa konsernin, jonka kirjanpitolain mukaisia tytäryhtiötä ovat Suomen Urheiluilmailuopisto Oy, Suomen Ilmailunäytös Oy ja Suomen Ilmailuliiton tukisäätiö sr. Opiston toimialana on urheilu- ja harrastusilmailukoulutuksen ja liikuntakoulutuksen harjoittaminen sekä näihin liittyvien tapahtumien ja tilaisuuksien järjestäminen yleishyödyllisesti. Ilmailunäytös Oy:n toimialana on mm. lentonäytösten ja ilmailutapahtumien järjestäminen, vakuutusedustus, varainhankinta, ilma-alusten ja ilmailuvälineiden omistaminen ja vuokraus ja ilmailutarvikekauppa. Tukisäätiön tarkoituksena on ilmailun edistäminen kaikilla harrastealoilla ottaen erityisesti huomioon nuorison ilmailukasvatuksen ja -koulutuksen
tukeminen. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan mm. jakamalla varojensa osittaisen vuosituoton avustuksina ilmailutoiminnan tukemiseen.

Suomen Ilmailuliitto on jäsenenä myös mm. Suomen Olympiakomiteassa ja kansainvälisessä ilmailuliitossa FAI:ssa (Fédération Aéronautique Internationale), sen kansallisena edustajana.

Suomen Olympiakomitea ry:n sääntöjen mukaan ”Järjestön varsinaisiksi jäseniksi voidaan hyväksyä valtakunnalliset rekisteröidyt aatteelliset yhdistykset, joiden toiminnan pääasiallisena tarkoituksena on liikunnan, huippu-urheilun tai muun urheilun edistäminen. Kutakin lajia voi edustaa järjestössä vain yksi lajiliitto.” Ilmailuliitto on kiistatta urheiluilmailun edustaja Suomessa.

Tämän lisäksi Ilmailuliitto edustaa suomalaisia ilmailijoita seuraavissa eurooppalaisissa järjestöissä: European Air Sports (EAS), European Microlight Federation (EMF), European Gliding Union (EGU), European Model Flying Union (EMFU) ja European Power Flying Union (EPFU).

 

Ilmailuliitto on kaikkien ilmailulajien liitto

Ilmailuliitto on kaikkien ilmailijoiden liitto. Liittoon kuuluvat moottorilentäjät, purjelentäjät, varjo- ja riippuliitäjät, laskuvarjoharrastajat, gyrokopterit, ultralentäjät, kuumailmapalloilijat, experimentalrakentajat, lennokki- ja dronelennättäjät. Oli tavoitteesi vaikkapa taitolennon maailman mestaruus, matkalento, liikkuminen kesämökin rannasta kotiin, liitoelämys, vapaanpudotuksen tunne, oman koneen rakentaminen tai lennättämisestä nauttiminen tai kilpailu – Suomen Ilmailuliitto on sinun liittosi.

Ilmailuliitto on myös ainoa suomalainen taho, joka aidosti edustaa kaikkia näitä ilmailun aloja ja tekee töitä toimintaedellytysten eteen. Tästä työstä hyötyvät kaikki ilmailijat riippumatta siitä kuuluvatko he Ilmailuliittoon jäseninä tai eivät.

 

Yleisilmailun osa – harrasteilmailu

Ilmailun sääntely, lait ja määräykset, koskevat kaikkia ilmailijoita. Myös harraste- ja urheiluilmailijoita. Myös esimerkiksi ilmatila on yhteistä ja kaikki ilmailun toimijat tarvitsevat sitä. Siksi väitteet siitä, ettei Suomen Ilmailuliitto ajaisi yleisilmailijoiden etuja ovat vääriä. Harrasteilmailu on osa yleisilmailua, aivan kuin urheiluilmailu on osa harrasteilmailua tai siviili-ilmailu osa ilmailua yleisesti.

Mitä sitten on yleisilmailu? Tiivistäen yleisilmailua on kaikki muu ilmailu paitsi ihmisten ja tavaroiden (ml. posti) kaupallinen kuljettaminen tai lentotyö (ICAO). Kaupallinen lentoliikenne tai liikelentotoiminta ei siis ole yleisilmailua.

Yleisellä tasolla on tarpeeksi tarkkaa sanoa, että harraste- ja urheiluilmailu on osa yleisilmailua. Toimimalla sääntöjensä mukaisesti Ilmailuliitto siis tekee töitä ja ajaa vahvaa edunvalvontaa yleisilmailun alalla.

Sadan vuoden aikana kaikki toimet, jotka olemme tehneet harrasteilmailun toimintaedellytysten turvaamiseksi tai parantamiseksi lentokentillä ja ilmassa, ovat koituneet koko yleisilmailukirjon eduksi niiden lajista tai toimintamuodon määritelmästä riippumatta.

 

Edunvalvonnan menestyminen vaatii uskottavuutta

Suomen Ilmailuliitto tekee jatkossakin töitä hartia voimin, jotta suomalaisella harrasteilmailulla osana suomalaista yleisilmailua on jatkossakin toimintamahdollisuuksia. Työtä sen eteen, että meillä on mm. ilmatilaa ja ajantasaista tietoa siitä; lennätyspaikkoja, lentopaikkoja ja tietoa niiden palveluista ja saavutettavuudesta; kattavia ja kustannustehokkaita vakuutuksia; sääntelyä, joka ei rajoita vaan mahdollistaa; että koulutustoiminta on mahdollista; ilmailu on suurelle yleisölle kiinnostavaa, hyväksyttävää ja tunnettua ja etteivät viranomais- tai muut maksut kohoa kohtuuttomiksi. Tässä muutama poiminta siitä, mitä Ilmailuliitto tekee tällä hetkellä kaikkien ilmailijoiden eteen.

Menestyksekäs edunvalvonta vaatii uskottavuutta. Se, että Suomessa tehtäisiin lisää yhdistyksiä joko synnyttämällä uusia tai pirstomalla nykyistä ei lisää uskottavuutta. Uskottavuus tulee asiantuntemuksesta ja joukkovoimasta eli siitä, miten suuren joukon asioita oikeasti ajetaan. Asiantuntemusta Ilmailuliitto keskittää lajitoimikuntiin, jotka toimivat kukin oman lajinsa ylimpänä asiatuntijaelimenä Suomessa, ja liiton toimistolle sekä mahdollisiin asiantuntijarekistereihin. Kutsunkin jokaisen suomalaisesta ilmailusta huolestuneen ja vastuutakantavan mukaan Ilmailuliiton toimintaan. Ilmailuliitto on kanava, joka tunnistetaan ja tunnustetaan sekä viranomaisten että poliittisten päättäjien puolella. Tervetuloa mukaan Ilmailuliiton jäseniksi ja aktiivisiksi toimijoiksi tekemään vaikuttamistyötä suomalaisen ilmailun puolesta.

 

Summa

Suomen Ilmailuliitto on valtakunnallinen kaikkien ilmailulajien järjestö, jonka tarkoituksena on edistää Suomen urheilu- ja harrasteilmailua sekä toimia jäsentensä valtakunnallisena keskusjärjestönä ja joka toimii osana yleisilmailua ja puolustaa näin myös ns. yleisilmailun toimintaedellytyksiä luonnollisena osana omaa toimintaansa ja olemassaoloaan. Tätä työtä suomalaisen ilmailun puolesta Ilmailuliitto on tehnyt järjestäytyneenä jo sata vuotta.