lukeaksesi lehdessä julkaistut artikkelit
Kirjaudu jäsentunnuksilla
22.10.2018 Uutiset

Hallituksen päätöksiä 20.10.2018

Ilmailuliiton hallituksen kokouksessa 20.10.2018 hallitus mm:

merkitsi tiedoksi, että

 • Hj Lehtonen ja hj Halonen ovat olleet Purjelennon pakkasparlamentissa 13.-14.9.2018.
 • Tmj Latikka on osallistunut Helsingin kaupungin Malmin lentokentän alueen vuokralaisille järjestettyyn infotilaisuuteen 18.9.2018 Malmin pyöreällä.
 • Tmj Latikka ja laji- ja valmennuspäällikkö Lehti ovat 19.9.2018 osallistuneet Olympiakomitean toiminnanjohtajien aamuinfoon sekä Olympiakomitean TTS-suunnittelupäivään Taitotalossa Helsingissä.
 • Edunvalvonta-asiantuntija Silvennoinen on 21.9.2018 ollut eduskunnan puolustusvaliokunnan kuultavana puolustusvoimista annetun lain muuttamisesta siten, että lakiin lisätään säännökset lennokkien ja miehittämättömien ilma-alusten kulkuun puuttumisesta. Liitto on jättänyt puolustusvaliokunnalle myös kirjallisen lausunnon.
 • Tmj Latikka on 24.9.2018 osallistunut ministeri Bernerin Pyöreän pöydän keskustelutilaisuuteen LVM:ssä.
 • Liitto on 26.9.2018 lähettänyt Ranskan laskuvarjoliitolle tukikirjeen, jossa tuetaan ranskalaisten hanketta saada tuulitunnelilentäminen olympialajiksi.
 • Tmj Latikka ja edunvalvonta-asiantuntija Silvennoinen ovat 27.9.2018 osallistuneet LVM:n ja Trafin Suomen Ilmailuliiton aloitteesta järjestämään Ilmatilan hallinnan seminaariin Trafissa.
 • Liitto on 28.9.2018 jättänyt Helsingin kaupungille muistutuksen Malmin lentokenttäalueen ensimmäisten asemakaavojen kaavaluonnoksista.
 • Ympäristöministeriö on varannut Ilmailuliitolle mahdollisuuden lausua Uudenmaan ELY-keskuksen Malmin lentoasemaa koskevasta rakennussuojelupäätöksestä jätettyjen valitusten johdosta 2.10.2018 päivätyllä kirjeellään.
 • Pj Tarma, tmj Latikka ja edunvalvonta-asiantuntija Silvennoinen ovat 3.10.2018 osallistuneet NCM-kokoukseen (Nordic Cooperation Meeting: pohjoismaisten ilmailuliittojen pääsihteerien vuosittainen tapaaminen) Malmilla, Suomen Ilmailuliiton toimistolla.
 • Tmj Latikka on 15.10.2018 antanut liiton puolesta valtakirjan Nummelan Lentokenttäyhdistykselle. Valtakirja oikeuttaa liittämään Lentokenttäyhdistyksen vireillä olevaan poikkeuslupahakemukseen liiton omistamalla kiinteistöllä olevan saunarakennuksen rakennuslupahakemuksen.
 • Tmj Latikka on 15.10.2018 antanut Suomen Ilmailumuseosäätiölle liiton suostumuksen säätiön sääntöjen muuttamiseen.
 • Hj Tähtinen on ollut viikoilla 41–42 yhteydessä Patria:n tj Jyrki Myyryläiseen ja SIO:n tj Juha Siivoseen Finavian laskeutumismaksuasiassa.

Lisäksi hallitus mm:

 • päätti vahvistaa syyskokouksen ajankohdaksi 17.11.2018 klo 13 alkaen Suomen Ilmailumuseolla, Vantaalla sekä vahvistaa kokouksen asialistan;
 • merkitsi tiedoksi Suomen Urheiluilmailuopisto Oy:n taloustilanteen ja operatiivisen katsauksen;
 • merkitsi tiedoksi Suomen Ilmailunäytös Oy:n taloustilanteen ja operatiivisen katsauksen;
 • merkitsi tiedoksi liiton talousseurannan;
 • merkitsi tiedoksi 100-vuotisjuhlavuoden valmistelutilanteen;
 • päätti kokoontua seuraavan kerran 17.11.2018 liiton syyskokouksen yhteydessä.