28.08.2018 Uutiset

Navigointi- ja valvontalaitestrategian päivitys ei saa aiheuttaa uusien laitejärjestelmien pakkoa

Liikeenteen turvallisuusvirasto Trafi on päivittämässä Navigointi- ja valvontalaitestrategiaa. Strategian päivitys on laadittu pääosin kaupallisen ilmailun ja palveluntarjoajan tarpeita ja tavoitteita arvioiden. Luonnostekstissä ei ole otettu millään tavalla kantaa valvomattoman ilmatilan sekä valvomattomien lentopaikkojen kehittämistä käsitteleviin otsikoihin (5.-5.4.).

Ilmailuliitto esittää näin ollen kehittämistyötä koskevia näkökohtia, jotka tulisi huomioida lentoturvallisuuden säilyttämiseksi sekä harrasteilmailun toimintaedellytysten turvaamiseksi.

Ilmailuliitto edellyttää, että uusien menetelmien kehittäminen ei saa aiheuttaa uusien laitejärjestelmien pakkoa ja sitä kautta kustannusten nousua valvomattomassa ilmatilassa lentämiselle. Se ei saa aiheuttaa vanhemman tai ilman sähkönsyötön ylläpitojärjestelmiä olevan kaluston syrjäyttämistä ilmatilasta. Reitit ja menetelmät tulee suunnata ja sijoittaa siten, että ne eivät haittaa ja estä valvomattomien lentopaikkojen toimintaa.

Valvomattoman ilmatilan lentoturvallisuus ja VFR-lentämisen vapaus tulee olla suunnitteluperuste 150m AGL – FL95 välillä.

 

Lausunto

 

Lisätietoa

edunvalvonta-asiantuntija Juha Silvennoinen puh. 044-7742228 , juha.silvennoinen@ilmailuliitto.fi