lukeaksesi lehdessä julkaistut artikkelit
Kirjaudu jäsentunnuksilla
06.02.2018 Uutiset

Mova kilpailu- ja esittelytoimintaan minimikorkeuden alituslupa

Ilmailuliitto haki lupaa Liikenteen turvallisuusvirasto Trafilta minimilentokorkeuden alittamiseksi moottoroiduilla varjoliitimillä. Trafi myönsi luvan.

Lupa koskee moottoroidun varjoliitimen:

  • kilpailulentoja ja kilpailuihin tähtääviä harjoituslentoja,
  • esittelylentoja ja esittelylentojen harjoituslentoja,
  • etsintä- ja pelastuslentojen harjoituslentoja.

 

Toiminnassa on noudatettava hakemuksessa esitettyjen riskirekisterien pohjalta laadittuja tarkastuslistoja ja muita esitettyjä toimintamenettelyjä sekä FAI Sporting Code Section 10-sääntöjä.

Tapahtuman järjestäjän ei tarvitse ilmoittaa toiminnastaan Trafille. Toiminta on suunniteltava ja toteutettava siten, että ympäristölle aiheutuva melu- ym. haitta on mahdollisimman vähäinen.

Myönnetty lupa on voimassa 31.12.2019 saakka.

 

Trafin päätös

Riskirekisteri ja tarkastuslista (hakemuksen liitteet)