24.01.2018 Kolumnit

Tarma: Harrasteilmailun turvallisuustilanteen suunta on ilokseni positiivinen

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi julkaisi 19.1. ilmailun turvallisuuskatsauksen. Ilokseni voin todeta, että harrasteilmailun turvallisuustilanteen suunta on positiivinen. Harrasteilmailun turvallisuusprojekti on alkanut tuottaa tulosta.

 

Ilmailuliiton toimet, kuten ohjaajien koulutus- ja kertauskoulutusohjeiden kehittäminen, näkyvät jo nyt parantuneina turvallisuuslukuina. Kouluttajien, lennonopettajien, tarkastajien ja tarkastuslentäjien tietotaitoa on kohotettu. Odotammekin tilastojen parantuvan entisestään, kun koulutuksissa tapahtuvien vaara- ja poikkeamatilanteiden määrä vähentyy.

Syksyllä 2017 solmittiin tiedonsiirtosopimus lennonvarmistusyhtiö ANS Finlandin kanssa. Sen avulla pääsemme toivottavasti kiinni ilmatilaloukkauksiin johtaneisiin syihin ja niiden konfliktipisteisiin. Pyrimme kehittämään koulutusta, lentotoimintamenetelmiä ja tiedotusta tavoitteenamme minimoida lentäminen valvottuun ilmatilaan ilman lupaa.

Erityisesti huomioni kiinnittyi lentoturvallisuutta alentaneiden teknisten tapahtumien suureen määrään. Vaikka ne ovat enemmänkin ohjaajan kannalta onnettomia sattumia kuin hänen taitoonsa liittyviä seikkoja, niiden runsasta määrä on syytä pohtia. Ovatko syyt huoltotoiminnassa vai käyttäjien huolimattomuudessa? Syiden tutkiminen on Trafin toimialaa, mutta Ilmailuliitto on valmis avustamaan siinä omalta osaltaan.

 

Petteri Tarma
Suomen Ilmailuliiton puheenjohtaja