29.12.2017 Uutiset

EASA:n päivitetty perusasetus hyväksyttiin

Euroopan unionin neuvosto hyväksyi ilmailun perusasetuksen päivityksen 22. joulukuuta. Päivitys mahdollistaa muun muassa kansalliset poikkeukset ultrakeveiden lentokoneiden maksimi lentoonlähtömassojen korotuksille. Päivitys astuu voimaan kevään/kesän 2018 aikana.

Harrasteilmailua asetuksessa eniten koskettava kohta on entinen liite II – nykyinen liite I, joka käsittelee tyyppihyväksymättömiä ilma-aluksia.

Liite I:n UL-ilma-alusten painorajat säilyvät entisellään, mutta asetus antaa kansallisille viranomaisille mahdollisuuden poiketa asetuksesta. Se voi hyväksyä lentoonlähtömassan korotuksen maakoneilla 600 kg:aan ja vesikoneilla 650 kg:aan asti, kuitenkin enintään valmistajan/ suunnittelijan määrittämään maksimimassaan asti. Ultrat ja harrasterakenteiset ilma-alukset ovat kansallisen säätelyn piiriin kuuluvia ilma-aluksia.

Ilmoittaessaan päätöksestä Ilmailuliittoon kansallisen viranomaisen edustaja arvioi sillä olevan seuraavia käytännön vaikutuksia Suomessa:

  • Kansallinen täytäntöönpano alkaa heti vuoden vaihteen jälkeen.
  • Koneiden omistajat selvittävät itse valmistajien/ suunnittelijoiden kanssa mahdollisuuden lentoonlähtömassan korotukselle ja hoitavat tarvittavan paperityön itse.
  • Viranomainen käsittelee vain valmiita dokumentteja, eikä ryhdy operaattoriksi omistajien ja valmistajien väliin.
  • Siirtyminen korotetuilla massoilla lentämiseen voisi olla perehdyttämiskoululento/ -lentoja. Tarkastuslento tai sen tarve arvioidaan viranomaisen ja harrasteilmailuorganisaation yhteistyönä laadittavaa siirtymäohjetta tehtäessä.

Ilmailuliitto jatkaa kiinteää yhteistyötä Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin kanssa uuden asetuksen täytäntöönpanoa valmistellessa. Ilmailuliiton Experimental- ja ultrakevyttoimikunta selvittää mahdollista keskitettyä yhteistyötä merkittävimpien valmistajien kanssa lentoonlähtömassan korotuksessa.

 

Euroopan unionin neuvoston tiedote 

 

Lisätietoa

edunvalvonta-asiantuntija Juha Silvennoinen puh. 044-7742228, juha.silvennoinen(at)ilmailuliitto.fi