lukeaksesi lehdessä julkaistut artikkelit
Kirjaudu jäsentunnuksilla
20.11.2017 Uutiset

Hallituksen päätöksiä 28.10.2017

Ilmailuliiton hallituksen kokouksessa 28.10.2017 hallitus mm:

merkitsi tiedoksi, että:

 • Espoon Ilmailukerho (EIK) on purkautunut 14.9.2017.
 • Tmj Latikka on 19.10.2017 tehnyt sopimuksen Mercuria-oppilaitoksen liiketalouden harjoittelijan ottamisesta liiton toimistolle 1.11.2017-31.5.2018.
 • Opetus- ja kulttuuriministeriö on 12.9.2017 julkaissut ns. Harkimon työryhmän raportin Valtion roolin ja ohjauskeinojen selkeyttäminen suomalaisessa liikunta- ja urheilukulttuurissa.
 • Tmj Latikka on osallistunut ANS Finland OY:n järjestämään Air and space for you – asiaa ja keskustelua lennonvarmistuksen tulevaisuudesta -tilaisuuteen 6.10.2017.
 • Tmj Latikka on pitänyt Ilmailuliittoa esittelevän luennon Aviators’ clubin kerhoillassa 11.10.2017.
 • Puheenjohtaja Tarma luovutti 28.10.2017 Lentoon 2017 -seminaarin yhteydessä liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerille Ilmailuliiton esityksen kansallisen harrasteilmailustrategian tekemisestä, esityksen harrasteilmailun aseman vahvistamisesta ilmailun sääntelyssä ja sääntelyn suunnittelussa sekä esityksen yleis- ja harrasteilmailua edustavan asiantuntijan nimeämisestä viipymättä Ilmatilan hallinnan neuvottelukuntaan.
 • Eduskunnan perustuslakivaliokunta on 24.10.2017 antanut lausunnon Lex Malmi -kansalaisaloitteesta.
 • Pj Tarma on osallistunut 26.-27.10.2017 FAI:n 111. yleiskokoukseen Lausannessa, Sveitsissä.
 • Hj Halonen on edustanut liittoa Tampereen Ilmailuyhdistyksen 90-vuotisjuhlissa 21.10.2017.

lisäksi hallitus mm:

 • päätti, että Ilmailuliitto ei osallistu SuomiAreena 2018 -tapahtumaan,
 • vahvisti syyskokouksen asialistan (https://www.ilmailuliitto.fi/ilmailuliitto/sil/liiton-kokoukset/syyskokous-2017/),
 • merkitsi tiedoksi Ilmavoimat 100 vuotta -lentonäytöksen tilanteen,
 • valtuutti toiminnanjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen Omnipress Oy:n kanssa Ilmailu-lehden tuottamisesta vuosille 2018-2020,
 • hyväksyi Ilmailu-lehden päätoimittajaksi Nina Broströmin,
 • merkitsi tiedoksi Opiston antaman raportoinnin
 • merkitsi talousseurannan tiedoksi,
 • valtuutti toiminnanjohtajan palkkaamaan toimistosihteerin avuksi toimistoapulaisen jäsenlaskutuksen kiireajaksi,
 • merkitsi tiedoksi Online Solutions Oy:ltä ostetun jäsenrekisterin kehittämisen
 • merkitsi tiedoksi SIL 100 vuotta -juhlavuoden valmistelutilanteen
 • valtuutti toiminnanjohtajan tekemään liiton lausunnon Uudenmaan ELY-keskukselle Malmin lentoaseman ystävät ry: 9.10.2015 tekemästä esityksestä Malmin lentoaseman suojelemisesta rakennuksineen ja lentokenttäalueineen rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain (498/2010, rakennusperintölaki) säännösten nojalla,
 • päätti Nesteen maljan jakamisesta Laskuvarjotoimikunnan tekemän esityksen mukaisesti,
 • päätti esittää syyskokoukselle uuden lajitoimikunnan, dronetoimikunnan (DT) perustamista,
 • päätti kokoontua seuraavan kerran 25.11.2017.