lukeaksesi lehdessä julkaistut artikkelit
Kirjaudu jäsentunnuksilla
22.09.2017 Uutiset

Ilmailuliiton kriisiviestintäohje on kriisitilanteita varten

Ilmailu on harrastus- ja urheilumuotona oikein harjoitettuna erittäin turvallista. Jos jotain kuitenkin tapahtuu, tulee liiton viestinnän olla yhtenäistä ja johdettua, perustua faktoihin ja kunnioittaa mahdollisia tapahtuman uhreja.

Liiton jäsenten tulee tuntea liiton kriisiviestintäohje ja toimia tarvittaessa sen mukaisesti. Onnettomuuksista kerrotaan toiminnanjohtajalle mahdollisimman pian. Liitto tiedottaa tapauksista, jos katsoo voivansa tiedottaa. Kuolemantapauksista tiedottaa aina poliisi.

Liitto toivoo, etteivät jäsenet lähde spekuloimaan tapauksilla. Aina on muistettava, että onnettomuudessa kohteena onnettomuuteen joutuneet. Omaisia ja muita asianosaisia tulee kunnioittaa.

Mikä on kriisi?

Kriisiksi luokitellaan mikä tahansa selkeästi median uutiskynnyksen ylittävä tapahtuma, joka vaatii erillistä viestintää esimerkiksi lento-onnettomuus, kuolemantapaus, vakava loukkaantuminen tai vakava sairaus. Kaikille toimijoille on painotettava tällaisissa tapauksissa, että viestinnän on oltava hallittua ja keskitettyä.

Miten kriisissä viestitään?

Kun jotain sattuu, tulee toimia nopeasti, olla avoin, pysyä totuudessa, olla aloitteellinen sekä kantaa vastuu.

Tiedotusvälineille ja yleisölle ei kenen tahansa tule antaa lausuntoja. Jos jotain tapahtuu, yhteys pitää ottaa heti liiton toiminnanjohtaja Timo Latikkaan (+358 40 579 1817).

Kilpailujoukkueen, kerhon tai muun jäsenyhteisön tulisi jo etukäteen valita joukostaan viestinnästä vastaava henkilö. Tämä henkilö kerää tarvittavat faktat ja antaa tarvittaessa medialle lausunnot paikan päältä. Hän myös pitää Ilmailuliiton henkilökunnan ajan tasalla. Liiton kriisiviestinnästä vastaavan toiminnanjohtajan puhelinnumero kannattaa siis tallentaa viestintävastaavan matkapuhelimeen ja olla esillä kerhon tiloissa.

Usein terveen järjen käyttö riittää ratkaisemaan asiat. Vain varmistettujen faktojen kertominen on asiallista. Kuolemantapauksissa menehtyneen omaisille tiedon saattaa viranomainen, esimerkiksi poliisi. Liiton toimijat eivät anna näitä tietoja julkisuuteen.

Onnettomuuksia voi sattua muuallakin kuin itse ilmailutilanteessa, kuten autoliikenteessä. Myös tällaiset mahdollisuudet on huomioitava. Reagoinnin on oltava nopeaa, mutta väärää tietoa ei pidä levittää. Kyse ei ole minuuteista, joten ajatteluun ja puhelinkonsultaatioon liiton toimiston kanssa on pääsääntöisesti aina aikaa. Tiedon ja tiedottamisen on perustuttava aina faktoihin.

Kriisiviestintä sosiaalisessa mediassa

Tieto leviää sosiaalisessa mediassa salamannopeasti – niin myös väärä tieto, jota on myöhemmin vaikea oikaista. Siksi kriisin sattuessa sosiaalisessa mediassa ei tulisi julkaista mitään tapahtumaan liittyvää spekulaatiota, näköhavaintoja, kuvia tai videoita edes omalla henkilökohtaisella sivulla. Virallisia tiedotteita aiheesta voidaan julkaista.

Pikaohje kriisiviestintään

  1. Valitaan viestinnästä vastaava henkilö
  2. Mitä on tapahtunut?
  3. Missä on tapahtunut?
  4. Milloin on tapahtunut?
  5. Kerro kysyjille (media, viranomainen tai esim. kerholainen) vain ja ainoastaan FAKTAT
  6. Älä kerro mahdollisten uhrien henkilötietoja, sen voi tehdä vain viranomainen
  7. Vakavissa tapauksissa tiedotusvastuu siirtyy viranomaisille.
  8. Kriisitilanteessa Ilmailuliiton kriisiviestinnästä vastaava toiminnanjohtaja on pidettävä heti ajan tasalla tapahtuneesta.

 

Kriisiviestintäohje