18.09.2017 Uutiset

Lennokkitoimintaa tulisi voida säädellä kansallisesti

Ilmailuliiton lennokkitoimikunta ja toimikunnan RPAS-työryhmä ovat tehneet kesän ja alkusyksyn ajan ahkerasti töitä ja laatineet liiton kommentit EASA:n UAV/ RPAS/ drone-toimintaa koskevaan säännösluonnokseen.

EASA:n luonnos määrittelee hyvin tarkasti miehittämättömien ilma-alusten luokat, operaattorien vaatimukset sekä korkeusrajat. Suomen olosuhteisiin tuotuna määräysten henki on liian tiukka ja rajoittava.

Kommentteja työstettäessä on tehty tiivistä yhteistyötä muun muassa Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin ja Euroopan urheiluilmailujärjestön alaisen Lennokkiliiton (EMFU) kanssa.

EMFU ajaa omassa lausunnossaan laajaa itsemääräämisoikeutta säädellä kansallisesti lennokkitoimintaa.

Suomen lajia koskevan varsin vapaan sääntelyn kulttuuria on vienyt ansiokkaasti sääntöluonnokseen asti EASA:n asiantuntijatyöryhmän puheenjohtajana toimiva Jukka Hannola Trafista.

Ilmailuliiton kommentit keskittyvät kohtiin, joissa aloittelevien/nuorien lennokkioperaattorien mahdollisuudet ja Suomen erityispiirteet otetaan huomioon kansallisina poikkeamamahdollisuuksina.

 

Kommentointitaulukko

 

Lisätietoja

lennokkitoimikunnan puheenjohtaja Hannu Hjulberg hannu.hjulberg(at)ilmailuliitto.fi