31.08.2017 Kolumnit

Edunvalvonnan raskaan sarjan ottelu

Edunvalvonta-asiantuntija Juha Silvennoinen

Euroopan yhteisön työkalu, ilmailuviranomainen EASA, on saamassa ensi vuoden aikana työtään ohjaavan uuden perusasetuksen. Vaikka nykyisen pääjohtajan linjauksin ollaankin sääntelyä purkamassa ja keventämässä, on EU-viranomaisen ote terävöitynyt. Perusasetus sisältää meille harrasteilmailijoille merkittäviä myönteisiä muutoksia, jotka mahdollisesti toteutuessaan helpottavat erityisesti kevytilmailua. Kokonaan uutena tiukan sääntelyn kohteena on miehittämätön ilmailu.

Kaiken viisauden keskellä on myös mahtavia vastavoimia. Muutamat Euroopan ilmailun suurmaat ajavat ajoittain melko erilaista linjaa kuin meille täällä Pohjolan perukoilla olisi hyväksi. Valmistelutyössä myös meillä Suomessa on hyvin merkittäväksi noussut jälleen kansallisen liiton ja viranomaisten kiinteä yhteistyö. Yksittäinen ääni ei enää vaikuta, vaan mielipiteiden takana pitää olla massaa ja voimaa. Ottelemme raskaassa sarjassa.

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi on tehnyt muun muassa mainitun perusasetuksen uudistustyön ja miehittämättömän ilmailun säädösvalmistelussa aktiivista yhteistyötä kanssamme. Me olemme vaikuttaneet Trafin esityksiin Suomessa/EASAssa tuomalla esiin meidän joukkomme ”ammattinäkemyksen” . Meitä on kuunneltu. Määräyshanketyö on edellyttänyt kuluneen vuoden aikana useita yhteydenpitoja EU:n suuntaan (jota myös lobbaukseksi kutsutaan). Trafi on tapaamisten yhteydessä viestittänyt meille ”mitä ja mikä ja milloin”, liitto on yhteyksiensä avulla puolestaan tiennyt ”kenelle”. Pienistä toimintaluvuista huolimatta Suomea pidetään ilmailun sivistysmaana ja Trafia kuunnellaan maailmalla. Liiton toimisto katsoo kunnioittaen ja kiittäen niitä ihmisiä, jotka asiantuntemuksellaan ja suhteillaan ovat vieneet viestiämme suoraan oikealle pöydälle.

Säädösten valmistelutyössä on mahdotonta, että viranomainen kuuntelee kaikkia kansalaisia/ ilmailijoita. Siksi keskitetty edunvalvonta on tänä päivänä tärkeämpää kuin pitkään aikaan. Suomen Ilmailuliiton lajitoimikunnat ovat yksittäisen ilmailun harrastajan tehokkain kanava suoraan maailmalle. Työ jatkuu – yhdessä jäsentemme kanssa, suuren joukon voimalla.

 

Juha Silvennoinen
edunvalvonta-asiantuntija
juha.silvennoinen@ilmailuliitto.fi
044 774 2228