25.07.2017 Tiedotteet

Puolustusvoimien UAV-koulutustoiminta tulisi pääasiassa suunnata olemassa oleville rajoitusalueille

Ilmavoimien esikunta on esittänyt Kaartin Jääkärirykmentin pyynnöstä tilapäisen vaara-alueen perustamista Helsingin, Tammisaaren ja Hangon ylle sekä niiden eteläpuolisille merialueille. Ilmailuliitto on jättänyt oman lausuntonsa asiasta.

Puolustusvoimien UAV-toiminnan toteuttaminen vaara-alueilla rajoitusalueiden sijasta on aikaisempien lausuntojemme mukaista kehitystä, mutta vaara-alueiden perustamisessa on huomioitava yleisilmailun toimintaedellytykset paremmin.

Aluetta EFD436-Helsinki ei tule perustaa esitetyllä tavalla

Suunniteltu vaara-alue EFD436-Helsinki sijaitsee Suomen vilkkaimman yleisilmailukentän Helsinki-Malmin toisella tulo- ja menoliikenteen reiteistä ilmatilassa, joka on entuudestaan muiden sääntelysyiden vuoksi pääkaupunkiseudun ahtain alue.

Miehittämättömän ilmailun salliminen kyseisillä reiteillä on lentoturvallisuusriski, koska:

  • ohjaajien huomio on kiinnittynyt muun liikenteen tarkkailuun ja vaadittavien liikenneilmoitusten antamiseen ja kuunteluun,
  • muun muassa Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin suosittelemat lentoreitit melunvälttämiseksi vaativat reitin tarkkailua ja navigointia,
  • miehittämättömät ilma-alukset eivät erotu pienen kokonsa vuoksi monenkirjavaa maastoa vasten.

Suomen Ilmailuliitto esittää, että suunnitellun tilapäisen vaara-alueen pohjoisreuna siirrettäisiin etelämmäksi siten, että Helsingin kantakaupungin meluntorjunta-alueen ja suunnitellun D-alueen väliin jäisi VFR-liikenteen käytävä.

Lisäksi Puolustusvoimien UAV-koulutustoiminta tulisi suunnata jo olemassa oleville rajoitusalueille Helsingin edustalla. Tällaista päivittäistä toimintaa ei tulisi suunnitella eikä sallia vilkkaan yleisilmailun kanssa samaan ilmatilaan.

Hangon ja Tammisaaren alueella yleisilmailun toimintaedellytykset on turvattava

Ilmailuliitto edellyttää, että Hangon lentopaikan toimintaedellytykset turvataan ja toiminta koordinoidaan paikallisten toimijoiden kanssa.

Tammisaaren esitetty alue on suosittua vesikone-ilmailun aluetta, jolla toiminta on oltava mahdollista ja turvallista.

Näilläkin alueilla Puolustusvoimien UAV-koulutustoiminta tulisi suunnata pääasiassa jo olemassa oleville vaara- ja rajoitusalueille.

UAV-toiminta on lisääntynyt vauhdilla ja se tulisi paremmin ottaa huomioon

Miehittämätön ilmailu, UAV-toiminta, on lisääntynyt räjähdysmäisesti ruuhka-Suomen alueella.  Siksi tulisi luoda esitysjärjestelmä, jonka avulla lennon suunnittelijalla olisi käytettävissään ajan tasainen tieto ilmatilan varaustilanteesta. Tulisi luoda menetelmät ja ohjeet, joilla jo ilmassa oleva ilma-alus voisi vaihtaa VHF-radiolla liikenneilmoitukset reitillään olevan UAV-toimijan kanssa. Puolustusvoimien UAV-toimijoiden tulisi osallistua vuosittaisiin kokouksiin, joissa suunnitellaan ilmatilan käyttöä.

Lausunto EFD436-Helsinki ilmatilan varauspyynnöstä

Lausunto EFD434-Tammisaari ja EFD435-Hanko ilmatilan varauspyynnöstä

Lisätietoja

edunvalvonta-asiantuntija Juha Silvennoinen juha.silvennoinen(at)ilmailuliitto.fi