lukeaksesi lehdessä julkaistut artikkelit
Kirjaudu jäsentunnuksilla
10.05.2017 Uutiset

Harrasteilmailun viranomaistehtävien siirto ei toteudu

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafista on 10.5.2017 ilmoitettu Suomen Ilmailuliitolle, että harrasteilmailun tehtävien siirtohanke on toistaiseksi keskeytetty. Trafin ilmoituksen mukaan laki tarjoaa mahdollisuuden siirtää tehtävät, mutta niistä maksaminen on osoittautunut nykyisten säädösten puitteissa mahdottomaksi. Ainoa mahdollisuus voimassa olevien säädösten mukaan olisi siirtää tehtävät vastikkeetta.

Samalla Trafi on ilmoittanut, että heidän tavoitteenaan on ilmailulain muuttaminen siten, että tehtäviä voidaan siirtää mahdollisimman laajasti ja myös korvauksen periminen huomioidaan. Lainsäädöstyötä johtaa liikenne- ja viestintäministeriö. Tarkempaa aikataulua lainsäädännön uudistamiseksi tältä osin ei ole tiedossa.

Ilmailuliiton sääntöjen mukaan liitto mm. valvoo urheilu- ja harrasteilmailun etuja yhteiskunnassa ja edistää lentoturvallisuutta yhteistyössä viranomaisten kanssa. Vuonna 2015 hyväksytyssä SIL 2020 -strategiassa edunvalvonnan strategiseksi päätavoitteeksi on nostettu harrasteilmailun toimintaedellytysten turvaaminen. Tämän mukaisesti harrasteilmailun tulee olla kustannuksiltaan kohtuullista, lainsäädäntö ja määräykset eivät saa rajoittaa harrasteilmailua tarpeettomasti eivätkä viranomaisten toimet saa aiheuttaa kohtuuttomia kuluja ilmailijoille. Tämä strateginen lähtökohta on ollut Ilmailuliiton peruste olla mukana neuvottelemassa harrasteilmailun viranomaistehtävien mahdollista siirtoa.

Viime vuosien aikana kysymystä liiton roolista ja mahdollisuudesta ottaa vastaan harrasteilmailun viranomaistehtävien hoitaminen on keskusteltu useissa liiton kokouksissa ja liiton hallituksen kokouksissa.