lukeaksesi lehdessä julkaistut artikkelit
Kirjaudu jäsentunnuksilla
20.04.2017 Tiedotteet

Suomen Ilmailuliitto ei hyväksy Nummelan ja Hyvinkään vaara-alueiden korkeusrajojen alentamista

Suomen Ilmailuliitto on tänään antanut lausunnon Liikenteen turvallisuusvirasto Trafille Suomen ilmatilanhallintakäsikirjan (ASM) päivityksestä. Ilmailuliitto katsoo, etteivät kaikki esitetyt muutokset ole harrasteilmailulle myönteisiä. Esitetyt rajoitukset haittaavat merkittävästi ilmailuharrastustoimintaa Nummelassa ja Hyvinkäällä.

Helsinki-Vantaan lentokentän lähestymismenetelmien suojaaminen iltapäivän ruuhkatuntien aikana aiheuttaisi toteutuessaan merkittävää haittaa harrasteilmailulle, erityisesti purjelento- ja liidintoiminnalle.

Haitat kohdistuvat kahteen Helsinki-Vantaan lähestysmisalueen (EFHK TMA) alapuolella olevaan lentopaikkaan pari tunnin ajan niinä iltapäivinä, jolloin lähestymisiä tehdään Helsinki-Vantaan rinnakkaiskiitoteille yhtaikaa. Lausunnolla olevassa luonnoksessa esitetään alennettuja korkeusrajoja Nummelan ja Hyvinkään vaara-alueilla.

Esitetyt ruuhkatuntien rajoitukset osuvat kesäkaudella purjelento- ja liidinlajien parhaaseen lentoaikaan, iltapäivään. Nummelan lentokeskus on aktiivinen purjelentokeskus. Hyvinkään lentopaikalla harrastetaan purjelennon lisäksi aktiivisesti liidin- ja taitolentotoimintaa.

Mainittujen lajien osalta esitetyt korkeusrajoitukset rajoittavat ja haittaavat merkittävästi lentotoimintaa Nummelan ja Hyvinkään lentopaikoilla. Lisäksi D-alueiden matalat ylärajat muodostavat lentoturvallisuusriskin, koska ne lisäävät maastolaskuriskiä. Ilmailuliitto ei hyväksy ASM-käsikirjan päivityksessä purjelennon D-alueille esitettyjä ruuhkatuntien korkeusrajoituksia.

Edellinen, vuoden 2014, ilmatilauudistus toteutettiin erityisesti nykyisten liikennevirtojen, menetelmien ja ilmatilarakenteiden mukaisesti, mutta myös harrasteilmailun tarpeita huomioiden. Näkemyksemme mukaan Helsinki-Vantaan menetelmissä ei ole tapahtunut sellaisia muutoksia, jotka vaatisivat esitetyn kaltaisia radikaaleja toimenpiteitä.

Esityksessä on myös harrasteilmailua helpottavia muutoksia, kuten ilmatilavarausten joustavampi teko.

Ilmailuliitto on ollut valmisteluvaiheessa yhteydessä sekä lennonvarmistuspalvelun tarjoajaan sekä muutokset hyväksyvään Trafiin. Ilmailuliiton edustajat ovat tavanneet Helsinki-Vantaan lähestymislennonjohdon. Tapaaminen oli hyvin ratkaisuhakuinen ja myönteinen. Yhdessä todettiin, että pysyvän ratkaisun löytäminen molempien osapuolten toimintaedellytysten turvaamiseksi vaatii useamman eri keinon käyttämistä, kuten korkeusrajoitusten, D-alueiden sekä Helsinki-Vantaan tuloreittien tarkastelua.

Ilmailuliitto on ollut yhteydessä myös Nummelan ja Hyvinkään toimijoihin, jotta he tarkentavat alueiden varauskäytäntöjä tarpeettomien varausten välttämiseksi. Tämän lisäksi sovittiin, että selvitetään vaara-alueiden uudelleen muotoilua.  Ilmailuliitto ja Helsinki-Vantaan lennonjohtoyksikkö laativat yhdessä esityksen uusiksi D-alueiksi toukokuussa.

Lausunto

Lisätietoja

edunvalvonta-asiantuntija Juha Silvennoinen puh. 044-7742228, juha.silvennoinen(at)ilmailuliitto.fi