lukeaksesi lehdessä julkaistut artikkelit
Kirjaudu jäsentunnuksilla
13.04.2017 Tiedotteet

Lasten ja nuorten ilmailuharrastukselle tukea

 

Suomen Ilmailuliiton tukisäätiö on päättänyt tämän vuoden avustuksista. Tukea saavat muun muassa partiolippukunta Malmin Tuulenkävijät ja Porvoon Ilmailukerhon Ilmailuharrastus tutuksi lapsille ja nuorille -hanke.

Säätiö kiinnitti tänä vuonna erityisesti huomiota projekteihin, jotka edistävät nuorison ilmailuharrastusta, kehittävät harraste- tai urheiluilmailua tai uudistavat ilmailuharrasteen toimintamuotoja uusien ilmailuharrastajien ja -lajien saamiseksi Suomen Ilmailuliiton toiminnan piiriin.

Tukea myönnettiin yhteensä 20 510 euroa.

Ilmapartiolippukunta Malmin Tuulenkävijät sai avustusta 1900 euroa. Tuella parannetaan ilmapartion toimintaedellytyksiä mahdollistamalla ilmapartiosuorituksista jaettavien kangasmerkkien hankkiminen.

Malmin Tuulenkävijät on tammikuussa 2015 perustettu Suomen ensimmäinen ilmapartiolippukunta. Lippukunta tekee merkittävää työtä ilmapartion kehittämiseksi ja vakiinnuttamiseksi suomalaiseen partioon.

Suoritusmerkit ovat olennaisen osa partiota. Lippukunnassa onkin suunniteltukin ilmapartioon ja ilmapartiosuorituksiin liittyvät omat merkit. Suomen Ilmailusäätiön tuen avulla mahdollistetaan ilmapartiosuorituksista saatavien merkkien tuotanto. Merkkejä tarjotaan kaikille Suomen 60 000 partiolaiselle merkiksi tehdyistä ilmapartiosuorituksista.

Porvoon Ilmailukerho ry:lle myönnettiin tukea 1500 euroa. Kerho käyttää tuen ilmailuharrastuksen tutuksi tekemiseksi alueen lasten ja nuorten keskuudessa. Kerho vierailee muun muassa alueen kouluissa ja päiväkodeissa ja järjestää lennokkien rakentelua.

Muita avustuksen saaneita ovat muun muassa Jämin lennokkiharrastajat ry: Jämin lennokkipaikkojen kehittäminen (3 000 €), Nummelan Lentokeskus ry: Ympäristöluvan aiheuttamien kustannusten kattaminen (4 000 €) ja Ilmailukerho Kiurun Siivet ry: Lennokkikentän perustaminen (1500 €).

Kaikki myönnetyt avustukset ovat nähtävissä Suomen Ilmailuliiton verkkosivuilla.

Lisätietoja

Suomen Ilmailuliiton toiminnanjohtaja Timo Latikka puh. 040 579 1817, timo.latikka@ilmailuliitto.fi

Suomen Ilmailuliiton tukisäätiö on yleishyödyllinen vuonna 1999 perustettu säätiö, jonka tarkoituksena on ilmailun edistäminen kaikilla harrastealoilla. Säätiön tarkoituksena on ilmailun edistäminen kaikilla harrastealoilla ottaen erityisesti huomioon nuorison ilmailukasvatuksen ja -koulutuksen tukeminen. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan jakamalla varojensa osittaisen vuosituoton avustuksina ilmailutoiminnan tukemiseen. Säätiö voi myös jakaa apurahoja tai tunnustuspalkintoja henkilöille, jotka ovat ansioituneet urheilu- ja harrasteilmailun keskeisillä aloilla. Säätiöllä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.