lukeaksesi lehdessä julkaistut artikkelit
Kirjaudu jäsentunnuksilla
27.03.2017 Uutiset

Hallituksen päätöksiä 25.maaliskuuta

Ilmailuliiton hallituksen kokouksessa 25.3.2017 hallitus mm:

merkitsi tiedoksi, että

 • Tmj Latikka on osallistunut European Powered Flying Unionin (EPFU) vuosikokoukseen Helsingissä 25.2.2017;
 • Pj Tarma, tmj Latikka ja edunvalvonta-asiantuntija Silvennoinen ovat osallistuneet Ilmavoimien 99. vuosijuhlaan Tikkakoskella 3.3.2017;
 • Hj Kokkonen on osallistunut Trafin harrasteilmailun hyppylentotoiminnan riskityöpajaan Trafissa 4.3.2017. Työpaja
 • Tmj Latikka on osallistunut Nummijärvi Fly In -tapahtumaan Kauhajoella 11.3.2017;
 • Pj Tarma, tmj Latikka ja edunvalvonta-asiantuntija Silvennoinen ovat osallistuneet Harrasteilmailun yhteistyöfoorumin (Trafi, Finavia, Ilmatieteenlaitos, SIL, SMLL) kokoukseen Trafissa 16.3.2017. Mm. Lentoon! 2017 -seminaarin järjestelyvastuu on tänä vuonna Ilmailuliitolla;
 • Ilmailuliiton lajivaliokunnan kokous järjestetään 1.4.2017;
 • Strategiatyön koulutuksen kärkihankkeen seminaari järjestetään liitossa 1.4.2017.

lisäksi hallitus mm:

 • merkitsi tiedoksi harrasteilmailun viranomaistehtävien siirron aikataulun;
 • keskusteli liiton strategiatyöstä;
 • hyväksyi vakuutussopimusliitteen Riskpoint vakuutusyhtiön kanssa tehtävästä yhteistyöstä ja antoi allekirjoitusvaltuuden toiminnanjohtajalle;
 • merkitsi tiedoksi Ilmailuliiton saaman valtionapupäätöksen (OKM myönsi 10.3.2017 Ilmailuliitolle 388.000 euroa Liikuntaa edistävien järjestöjen yleisavustusta);
 • päätti Suomen Urheiluilmailuopisto Oy:n avustuksen maksamisesta;
 • merkitsi tiedoksi Opiston antaman raportin taloudellisesta ja operatiivisesta tilanteesta;
 • merkitsi liiton talousseurannan tiedoksi;
 • päätti kokoontua seuraavan kerran perjantaina 19.5.2017 klo 17:00.