lukeaksesi lehdessä julkaistut artikkelit
Kirjaudu jäsentunnuksilla
24.02.2017 Uutiset

Hallituksen päätöksiä 23.2.2017

Ilmailuliiton hallituksen kokouksessa 23.2.2017 hallitus mm:

merkitsi tiedoksi, että

•Ilmailu-lehden painopaikka on vaihtunut. Lehden painaminen on siirretty UPC Printille.

•Ilmailuliiton lennokkitoimikunnan (LeT) varapuheenjohtaja Henry Hagert on osallistunut European Model Flying Unionin (EMFU) perustavaan kokoukseen Itävallassa Wienissä 11.2.2017.

•Ilmailuliitto on hakenut 7.2.2017 jäsenyyttä perustettavasta European Model Flying Union -järjestöstä (Membership_application_EMFU).

•Ilmailuliitto on 21.12.2016 esittänyt Trafille AA-statuksen päivittämistä siten, että AA001-statuksen käyttäjäksi nimettäisiin toistaiseksi Suomen Ilmailuliitto/Juha Silvennoinen. Trafi on vahvistanut esityksen 9.2.2017.

•Euroopan unionin urheilupolitiikkaa koskeva mietintö (P8_A(2016)0381_FI). Mietintö sisältää EU-parlamentin politiikkasuositukset jäsenmaille, urheilujärjestöille ja EU:n komissiolle, joka keväällä 2017 tekee EU:n urheilupolitiikan toteutuksestaan väliarvion.

•Liiton lajipäällikkö Jari Lehti on nimitetty liiton laji- ja valmennuspäälliköksi 17.1.2017 alkaen.

•Ilmailu-lehden päätoimittaja Olli Borg on nimitetty Ilmailu-lehden vastaavaksi päätoimittajaksi.

•Opetus- ja kulttuuriministeriö on täydentänyt liikuntajärjestöjen toiminta-avustusten hakuun liittyviä liitteitä. Järjestöjä on pyydetty toimittamaan ministeriölle järjestöjen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmat. Ilmailuliitto on lähettänyt liiton yhdenvertaisuussuunnitelman 23.1.2017.

•Tmj Latikka on 22.12.2016 allekirjoittanut Helsingin kaupungin kanssa sopimuksen alueen vuokraamisesta toimitalorakennuksen pitämistä varten 1.1.2017 lukien toistaiseksi 3 kuukauden irtisanomisajoin.

•Hj Ari Hulkkonen on 21.1.2017 osallistunut Kemin ilmailukerhojen järjestämään koulutuspäivään.

•Tmj Latikka on 25.1.2017 tavannut Otavamedia Oy:n toiminnanjohtaja Timo Kopran.

•Tmj Latikka on 1.2.2017 tavannut Vihdin vs. kunnanjohtaja Hannu Nummelan.

•Tmj Latikka ja tiedottaja Hanna Laine ovat 1.2.2017 tavanneet Ilmailumuseon asiakaspalvelupäällikkö Pia Illikaisen ja näyttelypäällikkö Valeri Saltikoffin Ilmailuliitolla.

•Pj Tarma, hj Halonen ja tmj Latikka ovat 11.2.2017 osallistuneet SIL Urheilijapäivään Ilmailumuseolla.

•Liiton luottamushenkilöt voivat tehdä jatkossa matkalaskut suoraan liiton käyttämään kirjanpitojärjestelmään.

•Hj Mikko Tervonen ja hj Halonen ovat osallistuneet EUT:n talvipäiville 18.-19.2.2017.

•Hj Hannu Halonen on sijoittunut 13. purjelennon MM-kilpailuissa 15 m -luokassa Australiassa (Bena) 8.-22.1.2017.

lisäksi hallitus mm:

•valitsi hallituksen varapuheenjohtajaksi Peter Tähtisen

•jakoi seuraavat hallituksen jäsenten seuranta-alueet:

◦Tarma: Trafi, Finavia, OKM, LVM, Ilmavoimat, FAI, SIL-strategia, VALO (varalla: Ilmailu-lehti, tiedottaminen)

◦Halonen: Kisaprojektit, valmennus, lajikehitys (varalla: lentopaikat, jäsenkerhot)

◦Hulkkonen: Ilmatila, ympäristö, SIL-strategia, Liite-II, lentopaikat, liiton sääntömuutostyö (varalla: Trafi, OKM, LVM)

◦Kokkonen: Ilmailu-lehti, sisäinen viestintä, nuorisotyö (varalla: kisaprojektit, valmennus)

◦Lehtonen: Tiedottaminen, IT-asiat, SUIO (kehitys), varainhankinta, vakuutusasiat (varalla: markkinointi)

◦Tervonen: Jäsenkerhot, lajitoimikunnat, markkinointi (varalla: nuorisotyö, varainhankinta)

◦Tähtinen: SIL/SUIO talousseuranta, SUIO:n omistajaohjaus, EASA-projektit, koulutus ja turvallisuus (varalla: Trafi, Finavia)

•vahvisti voimassaolevan työjärjestyksen (htj) itseään velvoittavaksi

•valtuutti toiminnanjohtajan edustamaan Ilmailuliittoa Suomen Olympiakomitea ry:n yhdistyksen kokouksissa

•päätti katsoa eronneiksi ne jäsenet, jotka eivät ole maksaneet vuoden 2016 jäsenmaksua. Näiden jäsenten katsotaan eronneen 31.12.2016. Jos jäsen on kuitenkin maksanut vuoden 2017 jäsenmaksun ennen hallituksen päätöspäivää (23.2.2017), tällaista jäsentä ei katsota eronneeksi;

•hyväksyi esityslistan esitettäväksi kevätkokoukselle

•hyväksyi menettelytapajärjestyksen esitettäväksi kevätkokoukselle

•hyväksyi toimintakertomuksen vuodelta 2016 ja päätti esittää sen kevätkokoukselle

•hyväksyi tilinpäätöksen 2016, päätti antaa tilinpäätöksen tilintarkastajille ja päätti esittää tilinpäätöksen kevätkokoukselle vahvistettavaksi

•päätti kevätkokouksen yhteydessä jaettavista palkinnoista

•keskusteli Ilmailu-lehden toteuttamisesta vuonna 2018

•merkitsi tiedoksi Urheiluilmailuopiston antaman raportoinnin

•merkitsi liiton talousseurannan tiedoksi

•päätti, että ne kerhot, jotka eivät ole maksaneet jäsenmaksua 2016 eikä 2017, katsotaan eronneiksi, mikäli eivät aio maksaa jäsenmaksua vuodelle 2017. Liiton jäseninä on tällä hetkellä kuusi tällaista kerhoa. Toimisto on yhteydessä näihin kerhoihin.

•merkitsi tiedoksi, että laji- ja valmennuspäällikkö Jari Lehti valmistelee liiton uutta valmennusstrategiaa

•merkitsi tiedoksi, että liitossa on aloitettu sponsorointistrategian valmistelu

•merkitsi tiedoksi esityksen turvallisuudenhallintajärjestelmän luomisesta liittoon

•päätti kokoontua seuraavan kerran lauantaina 25.3.2017 Suomen Ilmailumuseolla, Vantaalla.