23.02.2017 Uutiset

Edunvalvonnan uutisia

Määräys 8,33 kHz-taajuusvälin ilmailuradioihin siirtymisestä

EU:n täytäntöönpanoasetus edellyttää ilma-aluksilta vähintään yhtä 8,33 KHz-kanavavälillä olevaa ilmailu-VHF-radiota 1.1.2018 alkaen. Liiton aktiivinen vaikuttaminen ja osallistuminen määräysvalmisteluun neljän vuoden ajan on tuottanut hyvän lopputuloksen. Suomelle saatiin 10 vuoden siirtymäaika eli kansallinen poikkeus. Tämä tarkoittaa sitä, että Suomessa jatketaan nykyisillä 25 kHz-taajuusvälin radioilla vuoden 2027 loppuun.

Liitolla on ollut vahva rooli kansallisen jatkoajan käyttöönotossa sekä valvotussa että valvomattomassa ilmatilassa. Positiivisen lopputulokseen vaikutti myös yhteiset synergiaedut palveluntarjoaja FINAVIAN kanssa.

EASA:n määräysluonnos miehittämättömän ilmailun sääntelemisestä

European Aviation Safety Agency on tehnyt määräysluonnoksen, joka toteutuessaan haittaa ja rajoittaa lennokkitoimintaa merkittävästi. Ilmailuliitto, erityisesti Lennokkitoimikunta, on ollut erittäin aktiivinen sekä tämän luonnoksen että myös kansallisen lennokkitoimintamääräyksen valmistelussa. Trafille annetun asiantuntija-avun ja aktiivisen vaikuttamisen tuloksena uudesta kansallisesta lennokkimääräyksestä tuli yksi EU:n liberaaleimmista. Sitä onkin aktiivisesti viety malliksi kansainväliselle viranomaiselle.

Uusi kansainvälinen lennokkiliitto

Lennokkitoiminnan sääntelypaine synnytti uuden kansainvälisen lennokkiliiton, European Model Flying Union. Ilmailuliitto on ollut uuden liiton toiminnassa mukana sen perustamisesta alkaen.

Ilmatilan käyttöä suunnitellaan aktiivisesti yhdessä eri tahojen kanssa

Liiton Ilmatilatyöryhmä on tehnyt jatkuvaa työtä yhteisen ilmatilamme eteen entistä laajemmalla alueella. Viime syksynä käynnistettiin uudelleen jonkin aikaa pysähdyksissä ollut suunnitteluyhteistyö Ilmavoimien esikunnan kanssa. Syksyn aikana mukaan suunnitteluun otetiin myös Maavoimien UAV-toiminta.

Yhteistyötapaamisissa on koordinoitu seuraavan toimintavuoden ilmatilan käyttöä, jotta päällekkäisyyksiltä ja muilta ongelmilta vältyttäisiin. Samalla on tehty esityksiä ilmatilarajojen päivityksistä ja käyttöoikeuksista.

Liiton vaatimuksesta Ilmavoimien lentotoimintaharjoituksia suunniteltaessa valvomattomien lentopaikkojen yläpuolelle jätetään oma paikallinen suojailmatila ja tarvittaessa tulo-/meno-käytävät alueelta operoimiseksi.

UAV-toiminta vilkastui erityisesti Puolustusvoimissa uuden MUAS-järjestelmän käyttöönoton myötä. Järjestelmän kouluttaminen ja sovellettujen harjoitusten läpivienti vaativat entistä enemmän ilmatilaa. Uusien harjoitusalueiden aiheuttamaa haittaa harrasteilmailulle pyritään minimoimaan aktiivisella yhteistyöllä.

Yhteistyössä valmistellaan uusia periaatteita ja määräyksiä, joilla väistämisvelvollisuudesta D-alueilla voitaisiin poiketa. Ilmailuliiton aloitteesta Ilmatilan varausjulkaisuissa ilmoitetaan toimijan yhteystiedot ja menetelmät, joilla alueen aktiivisuutta voidaan selvittää jopa reaaliajassa lennolla.

Ilmailuliito on kutsunut koolle valmistelukokouksia, joiden tarkoituksena on koordinoida muiden ilmatilan käyttäjien kanssa tapahtumien ajankohtia ja alueita ennakolta ennen kansallista vuosisuunnittelukokousta marraskuussa Ilmatilanhallintayksikössä (AMC).

EU:n ilmailun perusasetuksen päivitystyö jatkuu

Harrasteilmailuun eniten vaikuttavaa ilmailun perusasetuksen uutta liitettä (Liite 1, entinen Liite 2) on valmisteltu eri foorumeilla. Meille tärkeimpiä asioita ovat muun muassa UL-koneiden maksimilentoonlähtömassan korotus sekä vesilentotoiminnan lisäykset massoihin. Valmistelu on sisältänyt monia käänteitä ja sisältö on vaihdellut eri versioissa.

Liitto on ollut erittäin aktiivinen päivitystyössä ja delegaattimme eri organisaatioissa ovat tehneet runsaasti työtä asian eteen. On oltu aktiivisesti yhteydessä EU:n suomalaisiin edustajiin komiteoissa, neuvostossa sekä EU-parlamentissa ja annettu viranomaiselle lausuntoja. Myös liikenne- ja viestintäministeriön virkamiehiin ollaan oltu yhteydessä.

Trafi on tehnyt omalta osaltaan todella ansiokasta ja asiantuntevaa työtä EASA:n suuntaan ja sitä kautta vaikuttanut EU:n päätöksen tekoon.

Lisätietoja

Edunvalvonta-asiantuntija Juha Silvennoinen puh. 044 7742228, juha.silvennoinen(at)ilmailuliitto.fi