JANNEN MALJA

Harriet ja Leo Louhija lahjoittivat 5.9.1981 Suomen Ilmailuliitto ry:lle Jannen Malja -nimisen hopeamaljan kiertopalkinnoksi purjelennon piirissä. Maljan jaossa noudatetaan seuraavia sääntöjä, jotka Suomen Ilmaluliiton hallitus on vahvistanut 14.10.1981.


Palkinto on ikuisesti kiertävä kiertopalkinto ja sen nimi on Jannen Malja.


Palkinto jaetaan vuosittain SIL:n lajitapahtuman yhteydessä vuodeksi kerrallaan.


Palkinnon jaosta päättää SIL:n hallitus purjelennon toimikunnan esityksestä. Palkinnon jakoesitystä tehdessään PT kuulee myös Juhani Hormaa sekä Harriet tai Leo Louhijaa, että Ilmailu-lehden päätoimittajaa.


Palkinto jaetaan parhaasta asianomaisena vuotena purjelennon kerholuokassa tehdystä suorituksesta riippumatta siitä, onko em. Suoritus kilpailusuoritus tai muu merkittävä lentosuoritus. Mikäli purjelennon kerholuokka lakkaa olemasta, otetaan huomioon lähinnä sitä vastaava luokka. Palkinto jaetaan kilpapurjelentoa aloittavalle lentäjälle hänen fyysisestä iästään huolimatta.


Palkinnon saajan tulee hoitaa palkintoa huolellisesti ja palauttaa se huollettuna vähintäin kaksi viikkoa ennen seuraavaa lajitapahtumaa SIL:n toimistoon.


Palkinto kiertää niin kauan kuin jakoperusteet sille ovat olemassa. Tämän jälkeen se liiton hallituksen erillisellä päätöksellä voidaan sijoittaa Suomen Ilmalumuseoon.

JANNEN MALJAN SAANEET

1981          Kari Lappalainen
1982          Vesa Pajunen
1983          Vesa Pajunen
1984          Harri Oksanen
1985          Matti Aalto
1986          Elisabeth Norrmén
1987          Vesa Nuotio
1988          Sampo Hämäläinen
1989          Mikko Ritola
1990          Tapio Tourula
1991          Harri Janakka
1992          Kimmo Tihula

1993          Harri Tuviala

1994          Kaj Westerbacka

1995          Timo Nurminen

1996          Jussi Pirkkalaniemi

1997          Timo Manninen

1998          Kristian Roine

1999          Mikko Ruuti

2000          ei jaettu

2001          Markku Kuusisto

2002          Jukka Sorvali

2004          Markku Kuusisto

2005          Pekka Uoti

2006          Leino Kuuluvainen

2009          Kristian Roine

 

 

powered by eMedia