UNO DAHLIN KIERTOPALKINTO

Kanslianeuvos Uno Dahl on 1.4.1970 lahjoittanut Suomen Ilmailuliitto r.y:lle kiertopalkinnon, joka on 2-korvaisen haarikan muotoinen, ja sen jaossa on noudatettava seuraavia sääntöjä:


Palkinnon nimi on "Uno Dahlin kiertopalkinto/Uno Dahls Vandringspokal".


Palkinnon omistaa Suomen Ilmailuliitto r.y. joka huolehtii siitä, että tämä palkinto jaetaan vuosittain sääntöjen mukaisesti.


Palkinto on ikuisesti kiertävä ja palkinnonsaajalle on aina lisäksi annettava Ilmailuliiton nimissä ja kustannuksella plaketti tai kunniakirja, josta ilmenee palkinnonsaajan nimi ja kilpailun laatu aikamäärineen.


Palkinnon saajan valitsee SIL:n hallitus. Alustavan valinnan suorittaa purjelennon toimikunta ja palkinto jaetaan vuosittain lajitapahtuman yhteydessä.


Palkinto annetaan sille SIL:n perusjärjestölle, joka edellisen kalenterivuoden aikana on kouluttanut suurimman määrän uusia purjelentäjiä. Jakoperusteena otetaan huomioon SIL:n ao. vuonna perusjärjestön kouluttamille oppilaille myöntämät purjelennon hopeamerkit. Mikäli jonakin vuonna kaksi tai useampia perusjärjestöä on kouluttanut saman määrän hopeamerkkipurjelentäjiä, otetaan tällöin täydentävästi huomioon myös perusjärjestön suorittama purjelennon alkeiskoulutus ja purjekonehankinnat.


Palkinto jaetaan ensimmäisen kerran v. 1970 vuoden 1969 tulosten perusteella.


Palkinnon saajan tulee hyvin huolehtia ja olla vastuussa palkinnosta sekä toimittaa se Ilmailuliittoon viimeistään kaksi viikkoa ennen seuraavaa lajitapahtumaa.


Kanslianeuvos Uno Dahlin elinaikana on hänelle ilmoitettava palkinnon saajan nimi tuloksineen.


Mikäli Suomen Ilmailuliitto lopettaisi purjelennon toimikunnan, päättää liiton hallitus kiertopalkinnon uudesta käyttötarkoituksesta liitossa. Jos Suomen Ilmailuliitto lopettaa toimintansa on palkinto annettava Suomen Ilmavoimille kiertopalkinnoksi eri yksikköjen kesken.

UNO DAHLIN KIERTOPALKINNON SAANEET

 

1970                    Karhulan Ilmailukerho

1971                    Porin Ilmailukerho

1972                    Imatran Ilmailukerho

1973                    Karhulan Ilmailukerho

1974                    Kouvolan Ilmailuyhdistys

1975                    Karhulan Ilmailukerho

1976                    Karhulan Ilmailukerho

1977                    Kouvolan Ilmailuyhdistys

1978                    Nuorisoilmailijat

1979                    Lahden Ilmailukerho

1980                    Ilmasotakoulun Lentokerho

1981                    Nuorisoilmailijat

1982                    Kouvolan Ilmailuyhdistys

1983                    Lahden Ilmailukerho

1984                    Hyvinkään Ilmailukerho

1985                    Karhulan Ilmailukerho

1986                    Polyteknikkojen Ilmailukerho

1987                    Karhulan Ilmailukerho

1988                    Karhulan Ilmailukerho

1989                    Karhulan Ilmailukerho

1990                    Karhulan Ilmailukerho

1991                    Karhulan Ilmailukerho

1992                    Espoon Ilmailukerho ry

1993                    Ilmasotakoulun Lentokerho ry

1994                    Tampereen Ilmailuyhdistys ry

1995                    Karhulan Ilmailukerho ry

1996                    Hallin Lentokerho ry

1997                    Ilmasotakoulun Lentokerho ry

1998                    ei jaettu

1999                    Porin Ilmailukerho ry

2000                    Tampereen Ilmailuyhdistys ry

2001                    Karhulan Ilmailukerho ry

2002                    Karhulan Ilmailukerho

2005                    Turun Lentokerho ry

2006                    Lappeenrannan Ilmailuyhdistys ry

2009                    Porin Ilmailukerho ry

 

powered by eMedia